Milada Červená (1931)

Za tábory jsme neplatili, všechno jsme si odpracovali

Pochod městečkem

Odpracovaný tábor

Milada Červená se narodila se 13. září 1931 v Poličce v rodině s hospodářstvím. Ke skautování se dostala ihned po válce – v roce 1945 vstoupila do 1. oddílu v Poličce, patřila do družiny Leknínů. V letech po válce zažívala pro ni nejbohatší skauting, právě na tu dobu vzpomíná nejraději.

pro projekt Skautské století ve spolupráci s institucí Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Zdeňka Holoubková