Lubomír Kantor (1935)

Označení rádce bylo vnímáno jako vyloženě protistátní

Okupace 1968

Třetí obnova Junáka

Pád komunistického bloku

Odbojová činnost v roce 1989

Lubomír Kantor se narodil v roce 1935 ve Zlíně. Jeho rodiče byli zaměstnaní v továrnách Tomáše Bati. Hned po válce, v deseti letech, nastoupil Lubomír ke skautům. Oddíl byl však po převzetí moci komunisty zrušen. V roce 1968 pamětník obnovoval Junáka a založil 7. oddíl Olomouc, který funguje dodnes. Po obsazení republiky armádami zemí Varšavské smlouvy v roce 1968 se oddíl dostal pod pionýrskou organizaci. Lubomír Kantor vystudoval konzervatoř. Poté hrál na bicí nástroje v Moravské filharmonii Olomouc a vyučoval na hudební škole. V roce 1989 stál opět u obnovy skautingu. Je dlouholetým frekventantem Jesenické lesní školy a několik let zde zastával funkci rádce.

pro projekt Skautské století ve spolupráci s institucí Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Vendula Nováková