Karel Kahoun (1935 – 2012)

Když se zruší organizace, tak to neznamená, že se zruší přátelství

Karel Kahoun se narodil v roce 1935. Vyrůstal v Horažďovicích, kde také po válce začal navštěvovat skautský oddíl. Pocházel z věřící rodiny, což mu po roce 1948 zabránilo studovat gymnázium, a tak vystudoval vyšší hospodářskou školu v Plzni. Poté nastoupil na pedagogickou fakultu v Plzni, kde studoval přírodovědu. V té době vedl ilegální skautský oddíl. Po krátké době, kdy vyučoval v Březně u Chomutova, byl povolán na vojnu, kde byl po čase zatčen a čtyři měsíce vyslýchán v Plzni. Odsouzen byl za skauting a trest si odpykal v uranových dolech v Jáchymově. Po propuštění pracoval jako cestář a následně jako ošetřovatel v zoologické zahradě v Praze. Dostudoval si střední odbornou školu výtvarnou. Nastoupil znovu do školství a vystudoval logopedii a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě v Praze. Nastoupil ke studiu přírodovědy, které však nedokončil. Je ženatý a má tři děti vlastní a šest v pěstounské péči. Dvanáct let byl v městském zastupitelstvu v Mníšku pod Brdy.

pro projekt Skautské století ve spolupráci s institucí Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Vendula Nováková