Karel Fořt (1921)

Chtěl jsem být partyzánem, ale ve vězení jsem si uvědomil, že vraždění není řešení. Stal jsem se knězem

Proč se rozhodl stát se knězem

Setkání s Adolfem Hitlerem

První bohoslužba mezi Němci na Horské Kvildě

Výslech na gestapu

Začátek emigrace

Katolický kněz a redaktor Rádia Svobodná Evropa Monsignore Karel Fořt se narodil 8. listopadu 1921 v Rožmitálu pod Třemšínem. Dětství prožil ve Vodňanech a Horažďovicích. Studoval gymnázium ve Strakonicích a Českých Budějovicích. Za války, v roce 1940, byl zatčen gestapem a krátce vězněn. Roku 1941 nastoupil do katolického semináře. Následujícího roku byl odvezen na nucené práce do Lince, kde se setkal tváří v tvář s Adolfem Hitlerem. Po válce dokončil teologická studia a v roce 1948 byl vysvěcen na kněze. Působil na faře ve Vimperku a objížděl opuštěné farnosti na Šumavě. Na poslední chvíli byl varován, že se ho StB chystá zatknout a soudit v inscenovaném procesu ve spojitosti s jakousi vraždou. Utekl na motorce přes hranice. Působil jako kněz v Alžírsku, kde zažil protifrancouzské povstání a válku. Nakonec se usadil v Mnichově, kde sloužil bohoslužby pro české krajany a pracoval jako redaktor Rádia Svobodná Evropa. Dnes žije střídavě v Mnichově a v Českých Budějovicích.

pro projekt Příběhy 20. století ve spolupráci s institucí Post Bellum, Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Vladimír Kadlec