Jiří Stránský (1931-2019)

Tu radost jim neuděláme!

Cesta do Sudet

Petschkárna - neuvěřitelný příběh

Skauting, Sokol

Představení, původ

Schovaný revolver

Sdružování v lágru

Vězeňská univerzita

O anonymech a komunistech

O psaní

Životní optimismus o komunismu

Životní krédo

Basket na lágru

O druhém zatčení

Doktor vězeňských věd

Práce u benzinové pumpy

Prokurátor, milost 1958

Propuštění z kriminálu 1960

Práce ve stavebnictví

Setkání v kriminále, o psaní

Vyhazov ze školy

Vystěhování 1952

Zatčení

Jiří Stránský se narodil 12. srpna 1931 v Praze. Jeho otec, JUDr. Karel Stránský, byl významným pražským advokátem a měl šlechtické kořeny, matka Božena, rozená Malypetrová, byla dcerou prvorepulikového politika Jana Malypetra. Jiří Stránský byl prostřední ze tří bratrů. Za druhé světové války byl jeho otec zatčen gestapem a vězněn v Osvětimi, po válce, roku 1948, byl opět odsouzen na dva roky do vězení. Jiří Stránský byl v roce 1950 z politických důvodů vyloučen ze školy (těsně před maturitou, tu proto nedodělal) a musel opustit i Prahu, pracoval jako zeměměřič. Pak byl odveden na vojnu a pracoval u PTP. V lednu 1953 byl zatčen, ve vykonstruovaném procesu obviněn z velezrady a odsouzen k osmi letům vězení. Ve vězení se setkal s čelnými představiteli intelektuálního života, např. se spisovateli Zahradníčkem, Rotreklem, Knapem, Křelinou. Podmínečně propuštěn byl v roce 1960. Poté pracoval u Vodních staveb, ale mezi lety 1974 a 1976 pobýval opět ve vězení, tentokrát za údajné rozkrádání majetku. Po návratu z vězení pracoval u čerpací stanice, mimo to však také jako externista na Barrandově. Po roce 1990 se nadále věnoval psaní, v letech 1992-2006 byl předsedou českého PEN klubu. Řada jeho knih byla zfilmována.

pro projekt Příběhy 20. století ve spolupráci s institucí Post Bellum, Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Lenka Kopřivová