Jiří Sommer (1931)

Kdo do sebe ty ideje a ty pravdy dostane, tak se z něj už lump nemůže stát

Setkání s generálem Eisenhowerem

Prosebný dopis od pionýrů skautům

Jiří Sommer se narodil 24. prosince 1931 v Plzni. Jeho tatínek byl četníkem a toto povolání vykonával i za 2. světové války pod dohledem německých vojáků. V šesti letech začal Jiří chodit do vlčat a získal zde svou první přezdívku Šluky. Šestého května 1945 po osvobození Plzně americkými vojáky pomáhal udržet ve městě kázeň a pořádek. Bylo mu teprve čtrnáct let, ale hned první den musel odvádět italské zajatce do nemocnice a druhý den dokonce vyfasoval pušku a šel ještě s dalšími chlapci hlídat plzeňské letiště. Tento úkol byl pro br. Sommera osudový. Při plnění úkolu na plzeňském letišti viděl generála Eisenhowera, vyfotil si ho, a dokonce si s ním potřásl rukou. Po válce se jeho rodina přestěhovala do sudetského města Nýřany. V Nýřanech br. Sommer skautoval další dva roky. Po dokončení základní školy (osmé třídy) odjel do Karlových Varů a pracoval tam jako pomocný dělník. V době komunistického režimu bydlel v Doksech a pracoval jako dělník v uranových dolech ve Stráži pod Ralskem, protože ze všech ostatních zaměstnání byl vyhozen. Po pádu komunismu začal vést vlčata v Novém Boru, vedl několik táborů a ve vyšším věku se s br. Vikim a br. Šedým vlkem starali o chod střediska. Byl delegátem oldskautů na 5. skautském sněmu. Jako reakci na tento sněm napsal dopis a poslal ho do Kmenových novin oldskautů, dopis kritizoval stav tehdejšího náčelnictva. Bratr Sommer dostal během svých skautských let přezdívku Sum.

pro projekt Skautské století ve spolupráci s institucí Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Petra Kunstová