Jan Pfeiffer (1928-2019)

Chcete-li dělat dobrý skauting, není to v těch odznacích, je to ve vztazích

Členství ve straně

Pavel Křivský

Výslechy na StB

Jan Pfeiffer se narodil 17. 4. 1928. Vyrůstal v Lomnici nad Lužnicí. Vystudoval gymnázium v Třeboni a následně neurologii na lékařské fakultě v Praze. V roce 1947 vstoupil do vysokoškolského roverského kmene v Praze a po komunistickém převratu v roce 1948 začal docházet do Kruhu Pavla Křivského, který ho ovlivnil svým učením na celý život. V 60. letech založil s manželkou Jankou turistický oddíl Kruh, který pod hlavičkami různých organizací funguje dodnes. Pracoval v Jedličkově ústavu a potom na neurologii na pražské univerzitě. Zde založil Kliniku rehabilitačního lékařství. Začátkem 60. let vstoupil do strany a byl i v náčelnictvu Pionýrské organizace. Po sametové revoluci se podílel na obnově Junáka. Musel opustit vedoucí postavení na rehabilitační klinice z důvodu stranické minulosti a začal působit jako poradce ministra zdravotnictví.

pro projekt Skautské století ve spolupráci s institucí Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Vendula Nováková