Jan Janků (1921)

Já jsem se s tím Mírovem sžil. Aj s tím Hradištěm. Já s tím žiju pořád

Grebeníček vyšetřuje

Pravdomluv

Soudní proces

Grebeníčkovy boty

Vánoce na Mírově

Šachy na cele smrti

Pan Jan Janků se narodil v roce 1921 v Hanušovicích v okrese Šumperk. Kolem roku 1936 se seznámil se skautským hnutím, jehož aktivním členem je dodnes. Po záboru Sudet v roce 1939 byla rodina nuceně přestěhována do Vrbátek u Přerova. Tam Jan Janků dokončil studium na obchodní akademii, později byl zaměstnán v továrně na cukrovinky. Počátkem roku 1941 byl nuceně nasazen ve Wroclawi, v roce 1943 utekl zpět do protektorátu. V roce 1944 se dostal do Francie, kde pracoval jako řidič UNRRA. Po návratu do republiky se opět aktivně zapojil do skautského hnutí, pracoval jako skautský vedoucí. V květnu 1949 byl zatčen v souvislosti s likvidací odbojové skupiny Světlana. Více než rok strávil ve vyšetřovací věznici v Uherském Hradišti, kde byl brutálně „vyšetřován” mimo jiné Aloisem Grebeníčkem. Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen původně na doživotí, poté byl trest změněn na 20 let. Většinu trestu si odpykával ve věznici Mírov, kde se po jisté době stal lékárníkem. Pan Janků je hluboce věřící člověk a i v mírovské věznici se podílel na duchovním životě vězňů. V roce 1958 byl propuštěn. Po propuštění pracoval jako železničář. Po roce 1989 se pan Janků aktivně věnuje připomínání osudů politických vězňů v 50. letech, účastní se přednášek a besed, vlastní rozsáhlý archiv.

pro projekt Příběhy 20. století ve spolupráci s institucí Post Bellum
editoval(a) Andrea Jelínková