Augustin Štrof (1930)

Rozhodně jsme nebyli semeništěm mladejch komunistů

Augustin Štrof, zvaný Gustav, se narodil v pátek, dne 22. srpna 1930 v Brně. Se skautingem začal až na prahu dospělosti, v  roce 1948. Ve čtvrti Pod vodárnou, kde bydlel, totiž žádný oddíl tehdy nepůsobil a do vzdálených Husovic ho rodiče nechtěli pouštět. Nastoupil do dodnes fungující brněnské „třináctky”. Po roce 1968 přestoupil do 2. střediska, kde vedl vlčata. Do roku 1989 oddíl fungoval pod pionýrskou organizací, po sametové revoluci pak byl skautský oddíl opět obnoven.

pro projekt Skautské století ve spolupráci s institucí Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Jan Havelka