Století skautek

V roce 2015 uplynulo sto let od založení dívčího skautingu. Jak vznikal a co významného se za jeho sto let událo?

Jak se staly dívky součástí skautského hnutí? V jakých zlomových momentech v historii skautského hnutí sehrály dívky klíčovou roli? Kdo jsou významné dívky minulosti i přítomnosti skautského hnutí?

V roce 2015 nastává právě 100 let od chvíle, kdy se dívky staly nedílnou součástí skautského hnutí u nás. Je to pro nás příležitost nejen k ohlédnutí se zpět, ale i ke společnému zamyšlení nad rolí dívek v současném Junáku.

 

Součástí projektu je:

Navštívit můžete také oslavy 100 let dívčího skautingu pořádané VLK Lyra v Blansku – více informací zde.

Pro aktuální informace sledujte naše facebookové stránky.

K prvním skautkám se váže publikace Z kroniky Sasanek, kterou si můžete zakoupit v internetovém obchodě.