Skautská paměť kolínského století

Tato stránka slouží primárně badatelům, kteří shromažďují archovní a historické materiály ze stoleté historie kolínského skautingu. Chceme, aby časem vznikla krom digitalizovaných archivů i veřejná prezentace fotografií, dokumentů, textů, audionáhrávek pamětníků.

Máte doma nějaké vlastní materiály? Napište nám na kolin@skautskyinstitut.cz, uděláme digitální kopie pro věčnou paměť a radost nám všem a zas vám je vrátíme.

Podívejte se mezitím, co jsme objevili a pro vás zveřejnili:

historické fotografie (Google Drive)

historické tiskoviny (Google Drive)

historické rukopisy

historická videa (Google Drive)

Táborové kartičky 1950 (rajce.idnes.cz, poskytl Pavel Petránek)

audionahrávky pamětníků

Historie 7. oddílu – Havranů (web oddílu)

Web 90. výročí kolínského skautingu (2009)