Skautský institut v Olomouci

Historicky první Fórum Skautského institutu v regionech se zabývá postavením člověka v občanské společnosti.

Jsme Skautský institut v Olomouci a cílem našeho týmu je pořádat akce, besedy, večery od skautů pro veřejnost se sociálním, lidskoprávním, humanitárním, rozvojovým nebo jiným přesahem.

Naše činnost začala panelem pěti besed o občanské společnosti a roli, kterou v ní hraje Občan? Nebo Člověk? Nebo třeba Ty..? Abychom náhodou nebyli příliš jednostranně zaměření, díváme se pod drobnohledem na biologické, psychologické, sociální a spirituální stránky člověka.

 


Co nás čeká v blízké době?

Maraton psaní dopisů → 20. 2. v 17:00 v Café Amadeus

Lidská práva. Pro nás je jejich dodržování samozřejmostí, pro jiné nedostižným luxusem. Může se nám zdát, že boj za ně nemůžeme ovlivnit. Přijďte se přesvědčit, že tomu tak není!

Zveme vás na maraton psaní dopisů, celosvětovou akci na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných a utlačovaných. Stačí si najít i deset minut času, přijít se seznámit s letošními případy a napsat dopis vybízející příslušné orgány, aby jednaly. Nebuďme lhostejní a usilujme o změnu, každý dopis se počítá!

RACEK: Učení s Tomášem Řehákem → 27. 2. v 18:30 v Café Amadeus

V poslední době často zaznívá v našem veřejném prostoru že chybí vzory, které by mladí mohli následovat a že je potřeba aby se naučili kritickému myšlení. Obvykle pak následuje kritika současného školství, které nás neučí věci “do života”. Neprocházíme morální krizí? Dá se s tím něco dělat?

Úvodní večer z cyklu věnovanému otázkám po smyslu vzdělávání, samostatnosti, svobodě a roli jedince ve vlastním rozvoji. Téma otevřeme s ředitelem Městské knihovny v Praze, lektorem a vizionářem skautského vzdělávání Tomášem Řehákem.


Co už máme tento školní rok za sebou?

Piknikni SI → 4. 10. ve Výpadu

Zahájili jsme novou sezónu Skautského institutu v Olomouci! Společně jsme si podzimně popikniknikovali, zazpívali a probrali, co nás letos vlastně čeká. Moc děkujeme, že jste přišli, bylo s to s vámi príma!

Akce Piknikni SI v Olomouci

Foto: Jakub Čermák

Apolitičnost skautů → 12. 10. v Café Amadeus

Junák – český skaut je apolitický, ale co sám český skaut? Co to vlastně ta apolitičnost znamená a jaká je v této otázce naše historická zkušenost?  Nejen tyto otázky jsme společně řešili v Café Amadeus.

Debata o apolitičnosti skautů v Olomouci

Kam směřuje Turecko? → 23. 10. v Café Amadeus

Gokhan Bacik býval v Turecku univerzitním děkanem, dnes žije i se svou rodinou v Olomouci. Právě s ním jsme debatovali, kam směřuje dnešní Turecko a jak vidí současnou situaci na Blízkém východě.

Akce Kam směřuje Turecko?

Foto: Jakub Čermák

SI v čase a místě: SDG Game → 20. 11. v Café Amadeus

Ve spolupráci s Udržitelným Palackým jsme uspořádali Sustainable Development Goals Game – Hru s cíly udržitelného rozvoje. Mohli jste prověřit své argumentační dovednosti a zjistit něco nového udržitelném rozvoji!

Akce SI v čase a místě: SDG Game

Foto: Jakub Čermák

Udržitelné cestování →  22. 11. v Café Amadeus

V rámci Týdne Globálního rozvojového vzdělávání (GRV) jsme vám promítli film Gringo Trails a následně jsme diskutovali s lektorkami z projektu Skauti na Zemi na téma “Tvoje cesta, tvoje stopa”.

Akce SI v Olomouci Udržitelné cestování

Foto: Jakub Čermák

Jak na Maraton psaní dopisů → 4. 12. v Café Amadeus

Na workshopu pro zájemce o zapojení se do celosvětové kampaně Maraton psaní dopisů, pořádaný nevládní organizací Amnesty International, jste měli možnost vyslechnout si všechny tipy přímo od aktivistů!

Na táboře s BSA → 14. 12. v Café Amadeus

Kulich vás na své přednášce seznámil s tím, jak se táboří za velkou louží a pomohl zájemcům pochopit jiný model táboření. Ve Spojených státech na táboře s BSA strávil jako vedoucí/instruktor dva měsíce.


→ Pro nejaktuálnější informace sledujte naše facebookové stránky, nebo nám napište na olomouc@skautskyinstitut.cz. ←♥ Akce SI v Olomouci připravují Jan Buka & Veronika Velčovská & Kateřina Steinerová & Klára Ferencová & Kulich & Ema Koupilová & Hana Cukrová. ♥