Skautský institut v Mostě

První parta Skautského institutu v severních Čechách rozhýbává dění od dubna 2019

MY – naše město, naše místo

Mostecko je (nejen) po sociální a ekonomické stránce složitý region. Až na výjimky zde neexistují pořád žádné pevné vazby zdejších obyvatel k městu, k místu, ve kterém se vyskytují, ve kterém tráví svůj volný čas, čas s přáteli, s rodinou… Situace je daná v zárodku událostmi II. světové války, poté odsunu německého obyvatelstva, příchodu nových obyvatel, ale později opět postupnému přemisťování a vysídlování města i vesnic souvisejícího s těžbou uhlí.

Dnes pak v mnoha případech neřešenými problémy, které dnes Mostecko trápí. Toto vše se stále promítá do života ve zdejším regionu.

Do programu nově vznikajícího Fóra Skautského institutu chceme přinášet a otevírat zajímavá témata, bavit se o nich. Chceme přimět lidi vnímat složitosti a obtíže těchto témat, podpořit diskuzi, setkávání, spolupráci spektra lidí a organizací na místní úrovni. Víme, že to není cesta jednoduchá, ale bereme to jako výzvu a chceme se o to minimálně pokusit.

Akce, které pořádáme, jsou otevřené široké veřejnosti z Mostu a okolí. Na věku nezáleží, věříme, že si každý najde ten svůj program, který ho zaujme a dorazí na něj!

Také nemáme jedno místo, kde budou všechny akce probíhat. Uvidíme se různě po Mostě. Jednak u nás ve Skautském domě, různě po kavárnách, sálech. Vždy bude záležet na konkrétním programu.

Na přípravách a realizacích Skautského institutu v Mostě se podílejí David Malát (Králík), Iveta Šmídová (Jehlička), Dana Paterová (Danda), Daniela Malátová (Bany), Tereza Hotová Kraitlová (Kapuca), Michal Tarant (Majkl), Tomáš Novotný (Čáryfuk) a Zdeněk Tarant (Hvězdář).

Všechny aktuální informace najdeš na našem facebooku.
Na cokoliv se nás můžeš zeptat taky na most@skautskyinstitut.cz.
Sledovat nás můžeš také na instagramu.


Program SI v Mostě na období JARO 2019