Příhody pražské přírody

Programová linka na Staromáku, kterou připravuje Ekologický odbor Junáka

V pořadí druhá programová linka, uspořádaná ve spolupráci s Ekologickým odborem Junáka, poprvé za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.
Tou první byl v minulém školním roce program Myslet (na) přírodu. Informace o uskutečněných programech najdete zde.

Pražská příroda si zaslouží naši pozornost. Jak se vyvíjela, v čem je vzácná, jak jí chránit? A jak zlepšit životní prostředí v Praze? O tom všem byl cyklus Příhody pražské přírody realizovaný ve školním roce 2016/2017. Začali jsme pěti přednáškami a koncem roku jsme se vydali na 4 exkurze přímo do terénu.

Pokaždé jsme se s tématem seznámili po odborné i metodické stránce. Zabývali jsme se tím, jak jednotlivá témata zapojit do oddílového programu. Ke každému tématu níže najdete praktickou metodiku ke stažení.

Na příští rok chystáme cyklus programů na téma šetrný život. Pokud chcete dostávat pozvánky na akce vždy s týdenním předstihem do mailu, nechte nám váš kontakt zde.

Minulé akce:

Co vyprávějí pražské skály, kopce a údolí?
Radek Mikuláš – 7. 9. 2016 | Facebook | Metodika

Jak vznikala během nesmírně dlouhého geologického času dnešní krajina v Praze a pod Prahou? Jaké stopy geologické minulosti můžeme pozorovat na výpravách s dětmi a jaké příběhy nám vyprávějí? Naším průvodcem byl geolog a popularizátor Radek Mikuláš.

Dešťová voda ve městě
Eva a Petr Klápšťovi – 3. 11. 2016 | Facebook | Youtube | Metodika

Nezbytná pro život, hasící žízeň, krystalizující v krásné vločky, taková je voda a nijak vás to nepřekvapí. Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jak voda ovlivňuje život a prostředí ve městě? Jaký vliv má na městské klima? Jak ovlivňuje života schopnost dřevin ve městě? Jaké různé osudy mohou potkat dešťovou kapku spadlou do Prahy, srovnání s jinými městy?

Udržitelný rozvoj při plánování měst
Petr Klápště – 8. 12. 2016 | Facebook | Youtube | Metodika

Město je víc než jen soubor domů. Je živým systémem. Domovským prostředím pro řadu rostlin a živočichů včetně toho jednoho, co si říká Homo sapiens sapiens. Má svoje mikroklima, zpětné vazby, potřebu energie, pohyb. Ekologické zákonitosti fungují i ve městě. Když je dokážeme chytře využít ekologických znalostí a plánovat chytře, nemusí nás to stát tolik energie. A když se do plánování a navrhování naučíme zapojovat co nejvíce těch, kdo ve městě / obci žijí, můžeme lépe optimalizovat – přesně se zaměřit na skutečné potřeby a neplýtvat úsilím (a energií) na málo přínosné úpravy a projekty.

Přírodní a komunitní městské zahrady
Eva Klápšťová – 19. 1. 2017 | Facebook | Youtube | Metodika

Není zahrada jako zahrada: Zahrady ve městě mohou mít nejen užitný význam, ale také mohou spojovat komunitu a přinášet biodiverzitu a útočiště řadě živočichů. Záleží jen na tom, zda je takové uděláme.

Města – ostrovy biodiverzity
Lukáš Čížek – 16. 2. 2017 | Facebook | Youtube | Metodika

Města jako útočiště ohrožených druhů? Je to vůbec možné? O tom jaké zajímavé druhy můžeme pozorovat ve městě se s námi podělil přední český entomolog Lukáš Čížek. Nechyběly ani náměty na jejich praktickou ochranu.

Proč hoří stráně Prokopáku?
Anna Šlechtová – 30. 3. 2017 | Facebook | Metodika

Jaké poklady skrývá Prokopák? Jaká je místní historie? Proč se tu pasou ovce a vypalují stráně? Vycházku do Prokopského údolí byla trochu místopisná, přírodovědná i ochranářská.

Za přírodou do Šárky
Anna Šlechtová – 24. 5. 2017 | Facebook | Metodika

Tentokráte jsme se vypravili do nejstarší pražské rezervace Divoké Šárky. Pozorovali jsme, žasli a vnímali. Radost z výhledu, lesního vzduchu a zajímavých zákoutí, povídání o ochraně přírody a o vycházkách do přírody obecně.

Život v nové pražské divočině
Jiří Sádlo – 1. 6. 2017 | Facebook | Metodika

“Městská příroda – tma pod svícnem. Nechápeme ji proto, že je nám tak blízko?” cit. Jiří Sádlo. Co je nová pražská divočina, jaký má význam, jaké jsou její poklady? Opuštěná nádraží, staré sady, chátrající industriální objekty tam všude se můžeme nechat fascinovat silou života. Příroda tam, kde byste se za ní nevypravili, toť jistá inspirace pro vlastní oddílovou výpravu.

Proměny na Čihadle
Pavel Moravec – 22. 6. 2017| Facebook | Metodika

Čihadla jsou místem, kde byla provedena nejrozsáhlejší přírodě blízká revitalizace vodních toků v Praze. Na exkurzi jsme se věnovali významu revitalizací pro lokální biodiverzitu, pro zadržování dešťové vody souvislosti s povodněmi. Neopomněli jsem ani téma povodní na městských tocích a vyzkoušeli si pár aktivit využitelných v dětských oddílech.

Soubor všech vytvořených metodik si můžete stáhnout zde.

Stručná závěrečná zpráva o projektu je ke stažení zde.

 


 

Projekt Příhody pražské přírody byl podpořen grantem hlavního města Praha.

logo_praha-01


autor titulní fotografie: Gr3mi; soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci