O institutu

Děláme vše pro to, abychom zanechali svět lepší.

V tradici a zkušenosti skautského hnutí hledáme inspiraci pro současnou společnost, a ve společenském dění zase inspiraci pro skauting.

Naše poslání

Skautský institut zřizuje Junák — český skaut. Existujeme proto, abychom pečovali o paměť skautingu, popularizovali ji a zpřístupňovali ji k bádání. Nezůstáváme ale jen u minulosti a ptáme se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváříme prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů.

To se nám daří pouze díky usilovné práci desítek dobrovolníků. Rádi zapojíme i Tebe! Napiš nám, do čeho by ses rád/a zapojil/a, nebo nám pošli vlastní nápad, který bys chtěl/a spolu s námi rozvíjet.

Sídlo a fakturační údaje:

Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.

Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha

IČO: 70802327

číslo účtu:

důležité kontakty:

Miloš Říha - Šípek

ředitel SI


Jakub Ambrozek - Mravenec

kontakt pro média, správce komunikace


Lenka Marečková

vztahy s dárci a podporovateli


Aneta Otýlie Adámková

dramaturgyně SI na Staromáku


Roman Šantora - Bobo

vedoucí Skautského archivu


SI dárce

Každoroční stovky akcí, přednášek, programů pro oddíly, setkání a workshopů bohužel stojí i něco víc, než jen čas a nadšení dobrovolníků. Budeme rádi za jakýkoli finanční dar. Staňte se členy Společenství SI a buďte u toho s námi!

chci být dárce

kronika

Jako správní skauti samozřejmě zaznamenáváme důležité momenty, které v naší činnosti přicházejí... zhruba jednou za měsíc. Proto si můžete projít elektronickou SI kroniku (ta papírová je momentálně v rekonstrukci).

Kdyby vás zajímala i ekonomická stránka věci, na internetu je k dispozici také přehled naší činnosti za jednotlivé minulé roky.

SI kronika