Úvod

Kapitola 3.

< Předchozí Další >

Právě jsi otevřel příručku, která se Ti má stát užitečným pomocníkem a jakousi praktickou berlou při práci s tématy dotýkajícími se historie skautingu a myšlenkových základů junáctví v Tvém oddíle. Patrně patříš mezi ty, kteří vědí, že návraty do historie bývají užitečné, dobrodružné a plné zajímavých námětů pro hry, diskuse a jiné aktivity. Jsi tu správně, pokud chceš tuto oblast využít při skautské výchovné činnosti. Jsi tu správně, pakliže chceš představit svým svěřencům uplynulé skautské století zajímavou formou, snad netradičně, pomocí zážitku.

Tato metodická příručka je jedním z výstupů činnosti Skautského institutu A. B. Svojsíka (dále jen SI), především tedy programové sekce SI. V té usilujeme především o metodický servis pro vedení oddílů i vzdělavatele – chceme jim pomoci při práci s tématy, která se dotýkají podstaty skautství i jeho vývoje. K předávání informací o historii skautingu využíváme často příběhů pamětníků, které se podařilo shromáždit díky projektu Skautské století. Je tedy možné vnímat velké události pohledem jednotlivců. Ti museli řešit mnoho společných, společenských i soukromých dilemat, životních zkoušek, v nichž většinou obstáli. To může dodat inspiraci a odvahu i nám, kráčejícím v jejich stopách.

Doba, kdy jsme se na historii dívali jako na souhrn dat a jmen, je již naštěstí za námi. Nyní máme možnost se dějinami zabývat také jinak, pomocí otázek, výzev, příležitostí, zkoušek a rozhodnutí. Skautské století je plné příběhů, které si každý z nás může „prožít“. Pro symbolické rámce programů hledáme v maximální míře oporu ve skutečných životních osudech, v příbězích lidí, kteří se spolupodíleli na vývoji junáctví a mnohokrát byli i přímými aktéry dějinných zvratů v naší zemi. Je užitečné, když v našich svěřencích budujeme osobní vztah ke skautskému hnutí (a nejen k němu). Některé z podpůrných prostředků pro jeho vytvoření se snažíme v publikaci nastínit.

V té době jsem z vyprávění docela dobře znal život a přínos Baden-Powella, ale pro mne byl vlastně dávno zemřelým důležitým pánem, jehož podobizna visela u nás v klubovně. Osobní vztah jsem k němu získal až v sedmadvaceti. Tehdy se jeden kamarád vrátil z jamboree v Anglii, a podal mi ruku s komentářem, že si před pár dny podal ruku s mužem, který si kdysi podal levici s B.-P. Takže jsem stiskl dlaň někoho, kdo stiskl levou ruku toho, jež si ji podal se zakladatelem skautingu. Vlastně takové rukypodání ve třetí generaci. Najednou mi byl Baden-Powell mnohem blíž! Dokonce byl blíž i klukům z mého oddílu, kterým jsem pak zase podal ruku já a vysvětlil jim zvláštní význam tohoto stisku. Oni však byli až generací čtvrtou. (smích)

Michal Bureš – Bumerang

< Výchova historií ve skautském oddíle Předmluva >