Příběhy jako symbolické rámce pro aktivity

Kapitola 16.

< Předchozí Další >

Pamětníci, jejichž příběh je na webu Skautského století a je vhodný jako symbolický rámec: Oto Mádr, Karel Kukal, Karel Kahoun, Helena Illnerová, Lubomír Jednorožec, Eduard Marek, Pavel Šlegr, Karel Hás, Herbert Jarošek, Matylda Klapalová, Pravoslav Veselý, Lubor Šušlík, Stanislav Hylmar, Stanislava Šprincová, Helena Šidáková, Jan Květoslav Motejlek, Miloň Kučera, Jaroslav Karl, Pavel Tučný, Alena Posltová, Karel Fořt, Dagmar Chlebounová, Pavel Hubačka, Jiří Čejka, Miloš Blažek, Antonín Huvar, František Wretzl, Vladimír Dušek, Rudolf Mrázek, Otokar Randák, Jiří Fiedler, Leo Žídek.

„Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal.“

Fred Allen

Pro svou konkrétnost je příběh ideálním námětem k vytvoření symbolického rámce. Životní příběh pamětníka nám tak může posloužit jako červená nit (dobová osa) pro vytvoření celotáborové hry, víkendové výpravy nebo programu schůzky. Ukážeme-li, že pamětníci nemusí být „staří lidé“, ale že byli také mladí, že jsou to hrdinové, kterých si ne musíme, ale můžeme a chceme vážit, pak budou jejich životní příběhy stejně atraktivní jako současná, dětem na první pohled bližší, témata.

Přiblížením příběhu pamětníka pomocí postupného objevování, pomalého seznámení se s jeho hodnotami, postoji, dobrými i špatnými stránkami jeho osobnosti, můžeme společně s dětmi (případně i dospělými) vytvořit paralelu k životům a osudům, které právě teď prožíváme my a které nám jsou nejbližší. Osud pamětníka se tak stane opravdovějším, uvěřitelnějším a uchopitelnějším.

Příběhy pamětníků nám otevírají nové cesty při tvorbě samotného programu. Přináší nové podněty, inspiraci a osobní pohledy. Využijme toho, berme to jako příležitost pro zatraktivnění programu, pro oživení. Samozřejmě můžeme použít i hry mnohokrát hrané, a „obléct je do nového hávu“. Dobrým řešením může být i kombinace obou způsobů. Pouhé použití známých herních systémů berme jen jako okrajové řešení, jako možnost pro ty, kteří se nechtějí nebo nemohou zabývat vymýšlením nových aktivit.

Jak tedy nejlépe postupovat při vytváření symbolického rámce?

  • najít, pročíst, pochopit a ztotožnit se s životní cestou některé skautské osobnosti
  • vytyčit její základní životní etapy, najít důležité motivy a z nich odvodit výchovné cíle, které chceme symbolickým rámcem naplnit
  • sestavit koncepci celého programu, na který bude symbolický rámec „nabalen“
  • sestavit konkrétní plán programu, vymyslet hry a aktivity na dílčí části symbolického rámce

Lubor Šušlík – Bill a jeho příběh jako symbolický rámec aktivit

Některé aktivity, zejména ty pro mladší věkové kategorie, jsou jednoduché a nepotřebují žádné další doplnění či vymýšlení. Můžete je použít tak, jak jsou zde předneseny. Jiné aktivity jsou ale spíše vodítkem, inspirací – záměrně nejsou uvedeny všechny detaily. Pokuste se vy sami tyto aktivity doplnit, přeměnit, vylepšit. Méně zkušeným z vás může tato forma pomoci v začátcích vymýšlení programů s historickým námětem.

Aktivity pro vlčata a světlušky

Tichá pošta

Motiv: Konspirace v odboji

Libreto: Pokud byl člověk v odboji, znamenalo to, že tajně bojoval proti útlaku ze strany Němců a hrozilo mu nebezpečí v případě, že by byl prozrazen. Pokud si spolupracovníci z odbojové organizace chtěli předávat zprávu, museli si počínat velice opatrně, zprávu nesměl nikdo zaslechnout a přitom musela být předána v původním znění.

Bomba v klubovně

Motiv: Konspirace v odboji

Libreto: Odbojáři na našem území bojovali nejvíce proti nacistům. Při přípravě útoků nechávali například bomby na mostech a jiných důležitých místech, kudy se potřebovali nepřátelé někam dostat nebo kde měli jednání.

Pravidla: Děti se rozdělí na dvě skupiny, jedna z nich (odbojáři) umístí v klubovně maketu bomby (například plechová krabička), druhá skupina (nacisté) ji pak musí najít. Obě skupiny mají na svůj úkol omezený čas. Poté se prohodí a vyzkouší i druhou roli.

Pašeráci

Motiv: Sabotáž

Libreto: Během odbojové činnosti bylo třeba často sabotovat (tj. překazit, zmařit) plány nepřítele. Takovou činností mohlo být například znehodnocení zbraní, ukradení tajných plánů apod.

Pravidla: Děti se rozdělí do dvou skupin. Jedna představuje odbojáře, druhá nacisty. Odbojáři se snaží přeběhnout hrací pole, dlouhé cca 100 metrů, kde vezmou některý předmět patřící nacistům (např. sešit s tajnými údaji, plastová pistole, míček představující bombu, sirky představující náboje apod.). Předměty si smí předávat mezi sebou, každý však smí nést jen jeden. Pokud jsou chyceni nacisty, musí předmět odevzdat (pokud nějaký přenáší). Cílem je přenést na svůj konec území více předmětů, než jim je sebráno nacisty. Ti se zase snaží pochytat co nejvíce předmětů, které odbojáři přenáší.

U koho je schovaná mince?

Motiv: Vězení

Libreto: Bratr Bill strávil ve vězení krátkou dobu, odsouzen byl však za spolupráci s odbojem. Za svůj čin dostal dokonce trest smrti, kvůli konci války však byl osvobozen. Předtím čekal ve vězení na smrt. V očekávání blízké popravy dokonce napsal dopis, ve kterém se loučil se svými rodiči. Zprávu by nebylo možné z vězení rodičům poslat, musel ho proto nechat vynést některým z dalších zatčených.

Pravidla: Dopis Billa bude představovat mince. Děti se rozdělí do dvou skupin, sednou si vzájemně naproti sobě za stůl. Každá skupina si pak pod stolem posílá jednu minci. Na pokyn vedoucího musí všichni najednou položit obě ruce na stůl. Druhý tým pak hádá, kdo má právě pod rukou minci. Vyhrává tým s větším počtem správných odhadů.

Pustý ostrov

Motiv: Odsouzení k trestu smrti

Libreto: Jak bylo zmíněno, bratr Bill byl ve vězení, kde očekával trest smrti. Po kterých věcech se mu v chladných celách asi stýskalo? Co si musel odříct?

Pravidla: Děti mají za úkol sepsat omezený počet věcí (např. 10, ale obecně platí, že čím méně, tím je hra zajímavější), které by si s sebou chtěli vzít v případě, že by zůstali opuštěni na pustém ostrově. Následně je vhodné navázat diskuzí – které věci se opakovaly u většiny dětí? Zapomněly děti na něco nutného k životu (jídlo, pití)?

Vybíjená

Motiv: Boj o rozhlas

Libreto: Bratr Bill, když se znovu ocitl na svobodě, se i nadále účastnil odbojových akcí, spojených zejména na konci války s vyháněním nacistů z Československa. Bylo nutné obsadit důležitá místa, která Němci drželi v rukou. Jedněmi z nejdůležitějších míst byly rozhlasy, skrze které bylo možné vysílat zprávy občanům celé země. Bill se účastnil bitvy právě o rozhlas při takzvaném Pražském povstání.

Pravidla: Hráči se rozdělí na dva týmy (čeští bojovníci a němečtí vojáci), každý z nich má za úkol ve vybíjené vyřadit všechny členy z týmu protihráčů.

Maskování

Motiv: Příprava ozbrojeného povstání

Libreto: Po válce Bill dále studoval, i když měl problémy s novým režimem v Československu, s komunismem. Hrozilo mu vyloučení ze střední školy, kterou ale nakonec vystudoval. O něco později se ale zapojil do připravovaného ozbrojeného povstání proti vládě, které však bylo odhaleno a bratr Bill byl opět uvězněn.

Pravidla: V rámci přípravy povstání bylo důležité myslet na dobré maskování. Družina se rozdělí na dva týmy, jejichž úkol je ale stejný. Během určité doby (cca 15 minut) se mají namaskovat pomocí barev, kostýmů apod. tak, aby je soupeři nepoznali. Následně pak na určitou vzdálenost (alespoň 10 metrů) předstupují před sebe ve dvojicích, vyhrává vždy ten, který jako první správně odhalil namaskovaného soupeře stojícího před ním. Tipovat se může jen jednou, jinak bod získává soupeřovo družstvo. Vyhrává tým s více body v závěru.

Aktivity pro skauty a skautky

Pronášení předmětu střeženým územím

Motiv: Konspirace v odboji

Libreto: Když se bratr Bill přidal k odboji, zjistil, že úkol této skupiny lidí, která bojovala proti útlaku nacistů, je zejména sabotovat jejich akce, obírat je o zbraně a vůbec snažit se zkomplikovat jejich činnost. Na druhou stranu byli odbojáři ve velkém nebezpečí, neboť jejich odhalení by vedlo k přísnému trestu jak pro ně, tak pro všechny spolupracovníky, které by při výslechu zmínili. Pokud pak probíhala nějaká akce, odbojáři přenášeli předměty, které nesměly nepřátelům padnout do rukou. Bratr Bill třeba jednou převážel kufr s municí. Ale o tom později…

Pravidla: Skauti se rozdělí do dvou skupin. Jedna představuje odbojáře, druhá nacisty. Odbojáři mají za úkol pronést územím, ve kterém se pohybují nacisté, malý předmět (např. krabičku od čaje). V ní jakou jakoby schované důležité informace. Nacisté odbojáře chytají a kontrolují. Pokud u nich nic nenajdou, musí je pustit dál. Odbojáři si předmět mohou jakkoliv předávat, cílem je ho ale přenést přes území (lépe je nějaké rozsáhlejší, např. park, louka,…) do cílové stanice (nějak označené). Pokud je předmět odhalen nacisty, odbojáři prohrávají.

Slepý hlídač

Motiv: Sabotáž

Libreto: Jak bylo řečeno, v rámci odbojové činnosti bylo potřeba sabotovat některé nepřátelské plány. Spočívalo to například ve znehodnocování zbraní, ukrývání zásilek pro německou armádu či získávání zbraní pro ostatní odbojáře.

Pravidla: Z družiny se vybere jeden, který představuje slepého hlídače. Ten si zaváže oči a těsně kolem něj se rozmístí různé předměty představující munici. Ostatní mají za úkol se k hlídači přiblížit a vzít mu předměty dříve, než je zaslechne a dotkne se jich (= vyřadí je). Vyhrává skaut s nejvíce získanými předměty nebo hlídač, pokud ostatní pochytá.

Citrón

Motiv: Vězení

Libreto: Bill po zjištění, že je odsouzen k trestu smrti napsal dopis rodičům. Takové zprávy ovšem nebylo možné poslat přes nepřátele (zprávám se říkalo motáky). Bylo potřeba najít nějakého sobě nakloněného strážce, nejlépe české národnosti, který zprávu mohl tajně poslat. Předání ovšem nesmělo být nápadné, a kdyby Němci na vězně udeřili, museli vězni dělat všechno, aby nepřátelé nepoznali, že je zpráva (či jiný důležitý předmět) právě u nich.

Pravidla: Jeden z družiny jde za dveře. Ostatní si sednou do půlkruhu a jednomu se dá do pusy kus citrónu. Pak se skaut vrátí do místnosti a hádá, kdo má citrón v puse. Tento člověk by se měl snažit být co nejvíce nenápadný (což jde s citrónem v ústech těžko), na druhou stranu mu pomáhají ostatní tím, že se tváří, jakoby měli citrón v puse právě oni (tedy ksichtí se, co to jde).

Žebříček hodnot

Motiv: Odsouzení k trestu smrti

Libreto: Jak bylo řečeno, Lubor Šušlík alias Bill byl odsouzen k trestu smrti. Předtím ještě odeslal dopis rodičům, aby prý věděli, že není srab. Co asi mohl takový dopis obsahovat? Nad čím mohl Bill přemýšlet. Co by se honilo hlavou vám v jeho situaci? Co pro něj bylo v tu chvíli nejdůležitější?

Pravidla: Skauti na papír napíší deset hodnot (věcí, vlastností, předmětů, lidí), které jsou pro ně v jejich životě nejdůležitější. Zkusí je seřadit podle důležitosti. Pak na druhou stranu papíru udělají totéž, ale představí si, že jsou v situaci Billa. Jak se jejich hodnoty změní? Co mají všichni společného? Máte v seznamu hodnoty, které jsou důležité pro skauty?

Kradení vlajek

Motiv: Boj o rozhlas

Libreto: Protože byl konec války, trest smrti byl Billovi odsunut, neboť měl jít pro nacisty kopat zákopy před sovětskou armádou. Poměrně rychle ale vězení opustil, neboť předložil zprávu, ve které stálo, že má doprovázet nemocného kamaráda (jak to bylo vymyšleno s Vlkem) a sdělil, že je ve vězení omylem. Byl propuštěn a jeho první kroky směřovaly za Vlkem. Pak se nadále podílel na odbojové činnosti. Vše vyvrcholilo při Pražském povstání, kdy se účastnil boje o rozhlas coby jednoho z nejvíce strategických míst (odtud se dalo vysílat do celého Československa).

Pravidla: Skauti se rozdělí na dvě skupiny – odbojáře bojující na ulici a nacisty bránící rozhlas. Vybrané území (opět by mělo být větší, např. les nebo louka) se pomyslně rozpůlí, každá polovina představuje území jednoho z týmů. Na tomto území umístí každý tým svou vlajku, kterou musí druhý tým získat. Jakmile je vlajka získána a přinesena na vlastní území, boj končí a vítězný tým obsadil ve válce prostor, který zastupoval soupeřící tým.

Mapování území

Motiv: Příprava ozbrojeného povstání

Libreto: Po válce měl bratr Bill několik problémů s novým nastupujícím režimem – komunismem. Málem kvůli tomu nedostudoval střední školu, a když pak o něco později plánoval s dalšími ozbrojené povstání proti tehdejší vládě, byl dopaden a na nějaký čas opět poslán do vězení.

Pravidla: Skauti mají za úkol během stanovené doby (např. 20 minut) společnými silami zmapovat vybrané území (rozsah cca 5 ulic), veškeré pomůcky mají k dispozici, do mapy však musí zanést sebemenší detaily. Ověření toho, jak se jim úkol povedl, lze provést například tak, že jiná skupina skautů na zakresleném území musí najít tři ukryté vzkazy, a to jen podle mapy, kterou dostali k dispozici.

Aktivity pro rovery a rangers

Maják

Motiv: Sabotáž

Libreto: V rámci odboje bylo třeba sabotáže některých nepřátelských akcí. Někdy se znehodnocovaly zbraně, někdy bylo třeba dostat se k tajným plánům, někdy se zbraně musely ukrást nebo zničit, Bill například s přítelem Vlkem naházeli panzerfausty (tedy pancéřové pěsti – typ protitankové zbraně) do rybníka, aby je nacisté nemohli použít.

Pravidla: Hru je třeba hrát v členitějším terénu (např. hustý les, obora). Jeden vybraný člen je hlídač zbraní, které se ostatní pokusí ukrást. K tomu je třeba zneškodnit hlídače, k čemuž stačí pouhé plácnutí. Pak je úkol splněn. Hlídač však stojí na daném místě a rozhlíží se do všech stran. Ostatní se na začátku hry rozmístí na dvacet metrů od hlídače a pak se snaží připlížit nepozorovaně až k němu. Kohokoliv hlídač uvidí, řekne jeho jméno a oslovený prohrál. Hra se hraje v předem stanoveném časovém limitu.

Tichá pošta bez mluvení

Motiv: Vězení

Libreto: Bill se ocitl ve vězení. Byl odsouzen k trestu smrti, ale kvůli náletům mu ani nedali pouta, když šel na noc do cely. Bill napsal rodičům dopis na rozloučenou, aby věděli, že není srab. Nechal ho poslat po dalším Čechovi, který byl ve vězení, pokud by se dostal ven.

Pravidla: Všichni představují vězně a jsou zavřeni v jedné místnosti, kde je hlídá strážný. Jeden z nich obdrží vzkaz (je možné i před samotným zavřením), například: „Nejsem žádný srab“. Úkolem je pak tento vzkaz bez mluvení (aby nebylo vzbuzeno podezření stráží) předat od jednoho k druhému jako při tiché poště. Nesmí se ale mluvit. Podaří se vzkaz doručit? Přepokládá se, že se vězni budou pohybovat, nebudou smět sedat pospolu, popřípadě jim pobyt může jinak komplikovat strážný. Na aktivitu je stanoven předem omezený čas.

Psaní dopisu na rozloučenou

Motiv: Odsouzení k trestu smrti

Libreto: Jak bylo zmíněno, Lubor Šušlík, zvaný Bill, dostal trest smrti a určitou dobu žil skutečně s vědomím, že brzy zemře na popravišti. Předtím však poslal dopis na rozloučenou svým rodičům. I když mu byl trest smrti zrušen, rodiče dopis obdrželi a nevěděli, co se s jejich synem děje.

Pravidla: Na tuto aktivitu je třeba vybrat správný okamžik, klidnou atmosféru. Roveři si mají představit, že jsou v Billově situaci. Dostanou papír, na který mají napsat poslední slova, která by teď napsali svým rodičům. Každý má dost času na to, aby obsah dopisu rozmyslel a napsal ho. Následovat by měla reflexe, při které zjišťujeme, jak se kdo k aktivitě postavil a jak moc se mu podařilo do situace vžít. Aktivitu je pak vhodné odlehčit (přečtení části Billova příběhu o jeho propuštění, o šťastném setkání s rodinou apod.).

Upozornění: Obsah dopisu by měl zůstat známý pouze pro člověka, který ho napsal.

Noční kradení vlajek

Motiv: Boj o rozhlas

Libreto: Po propuštění se Bill nadále podílel na odbojové činnosti. Vše vyvrcholilo při Pražském povstání na začátku května, kdy se účastnil boje o rozhlas, coby jednoho z nejvíce strategických míst (odtud se dalo vysílat do celého Československa).

Pravidla: Roveři se rozdělí na dvě skupiny – jedna hájí ulici před rozhlasem, ze které útočí odbojáři, druhá představuje Němce bránící budovu rozhlasu. Vzájemně se snaží dobýt území soupeře, které představuje vlajka. Každý tým má své území, na kterém vlajku umístí, a kterou mu druhý tým musí ukrást a přinést na své území, aby vyhrál. Celá hra ale probíhá v noci. Je proto dobré vybrat terén bezpečnější, přesto zajímavý na pohyb. Roveři mohou mít a nemusí baterky. Vlajky je dobré označit světelně.

Poloviční zpráva

Motiv: Příprava ozbrojeného povstání

Libreto: Po válce měl bratr Bill několik problémů s novým nastupujícím režimem – komunismem. Málem kvůli tomu nedostudoval střední školu, a když pak o něco později plánoval s dalšími ozbrojené povstání proti tehdejší vládě, byl dopaden a na nějaký čas opět poslán do vězení.

Pravidla: Hra se hraje asi dvacet minut. Hraje se v rozsahu jedné až dvou ulic. Hráči se rozdělí na tři skupiny – dvě představují skupinu, která plánuje převrat, a navzájem si mezi sebou předávají zprávy. Třetí představuje StB, která se snaží převrat překazit. Obě odbojářské skupiny obdrží polovinu zprávy, která popisuje, kdy a jak má proběhnout povstání. Polovinou se nemyslí „půlka“ zprávy, nýbrž různě rozmístěná polovina informací (například jedna skupina bude vědět, že převrat proběhne u řeky Vltava, druhá zase, že poblíž Náměstí Curiových). O tom, jak informace spojit a co z nich vyplývá, se musí domluvit. Pokaždé, když se skupiny někde shromažďují, upozorňují na sebe bezpečnost, která se je snaží chytit a „vymlátit“ z nich informace, které vědí, a zároveň je tím vyřadit ze hry. Vyhodnocuje se, jestli si povstalci zprávu dokázali předat a zda jsou z ní všechny informace použitelné.

< Dramatizace příběhů Slib a zákon ve skautských osudech >