Osobnosti oddílu

Kapitola 10.

< Předchozí Další >

Ukázkově zpracovanou historii střediska s důrazem na své skautské předchůdce mají na svém webu skauti z Třebechovic pod Orebem.

Fotky, které jste získali v digitální podobě, vložte spolu s popisky do aplikace generující vaší verzi plakátu vydaného Skautským stoletím. Aplikace je dostupná zde. Máte možnost vytisknout si plakát na zeď s pěknou grafikou, kde bude přehled skautských osobností jenom z vašeho oddílu či střediska.

Název řady středisek a oddílů nese jméno významné osobnosti, většinou skauta, ale není to pravidlem. Například bludovské středisko Františka Pecháčka, otrokovické středisko Josefa Šivela, sezemické středisko Alfréda Bartoše, třebechovické středisko Františka Barvíře a mnohá další střediska. Je to jedna z možností, jak těmto lidem poděkovat za jejich úsilí a šíření skautské myšlenky. K odkazu skautů, kteří se zasadili o založení, pokračování či rozvoj skautingu v našem městě a okolí, se můžeme hlásit i jinými způsoby. Tím, že si je budeme připomínat v průběhu roku při různých příležitostech, například v den jejich narozenin, při oslavě Dne skautů nebo ve výročích vašeho střediska či oddílu. Důležité je, aby všichni, kteří se vzpomínky účastní, věděli na koho se vzpomíná a čím je osobnost pro oddíl nebo středisko významná.

Před akcí nebo v rámci ní připravme pro členy oddílu zajímavý program, ve kterém se seznámí s životem a myšlenkami osobnosti. Je potřeba zmínit, že zde nemluvíme jen o skautských předchůdcích, kteří již nežijí. Zaměřme se právě na oldskauty a činovníky, staré vůdce, kteří již nejsou přímo zapojeni do činnosti našeho oddílu či střediska, ale jsou pamětníky dob, které jsme my nezažili. Pozvěte je na oslavu, připravte si pro ně komponovaný program, vyrobte jim dárek, zapojte je do diskuse o tom, jak se skautovalo dříve, požádejte je o pomoc. Je to totiž zcela normální a přirozené obracet se na zkušené oldskauty s prosbou o výpomoc či o radu. Dnes již vede oddíly generace skautů a skautek, která většinou nepamatuje osobnost, která stála u založení oddílu. Stává se, že odcházející činovníci a vůdci oddílů se po předání svých funkcí přestanou pravidelně objevovat na akcích střediska. Někdy je to vinou jejich osobních starostí, ale bohužel často ani nedostanou pozvání, vzdalují se oddílům, až nastane situace, že je nová generace oddílu nepoznává. Většina z nich od svého starého oddílu nic neočekává, zároveň je stále připravena podat pomocnou ruku, být k užitku mladším.

  • Máte nějakou oddílovou či střediskovou tradici spojenou s významnou skautskou osobností vašeho střediska?
  • Seznamujete cíleně nováčky s oldskauty, kteří patřili do vašeho oddílu? Mají skauti a skautky přehled o žijících i nežijících VIP skautech vašeho střediska?

Galerie VIP osobností – zapátrejte na středisku po fotografiích starších činovníků, kteří pomáhali zakládat a vést oddíly vašeho střediska. Ze získaných fotek, které digitalizujte (pokud doposud digitalizovány nebyly) sestavte kalendárium či galerii („tablo“) VIP osobností vašeho střediska. Ke každé fotce uveďte krátké popisky se zajímavými informacemi z jejich života. Umístěte galerii na chodbu střediska, ať mají i ostatní možnost seznámit se se společnými předchůdci. Galerii vylepšete tím, že od žijící osobnosti získáte nějakou zajímavou příhodu z dob, kdy byla stejně stará jako vy.

< Jak pracovat s těžkými tématy Historie jako téma v oddílovém programu >