Jak zapojit historii do oddílového života

Kapitola 6.

< Předchozí Další >

Skautské století vydalo plakát s vlastní metodikou. Nech se inspirovat a zapoj tuto šikovnou pomůcku do programu. Plakát lze dotvářet se členy oddílu, aktivity s plakátem mohou být dobrým odrazovým můstkem, pokud nejste zvyklí s historií skautingu pracovat.

V této kapitole Tě provedeme různými způsoby, jak s historií skautingu pracovat v oddíle. Víš, jak u skautů a skautek rozvíjet od nejranějšího věku kladný vztah ke skautské historii, jak podpořit zapamatování důležitých faktů a schopnost poučit se z příběhu?

Obecně platí, že nejlépe se nové věci učíme díky tomu, že je děláme, zvláště když se dotknou i naši emoční stránky. Neměli bychom zapomínat také na silný vliv prostředí, ve kterém se skauti pohybují. Zrakem vnímáme daleko větší procento informací než sluchem. K aktivitám, kterými chceme skauty naučit či připomenout něco z historie, mějme vždy připravené obrazové materiály k prohlížení, ať už to budou vytištěné či promítané fotografie nebo související videozáznam.

Klubovna aneb vliv prostředí a aktivní práce s prostorem

Když vstoupíme do nějakého prostoru, první, co na nás působí, je charakter místa, kde se nacházíme. To, čím je prostor tvořen, čím je definován, vše, co vidíme, se stává součástí prvního dojmu.

Častým prvkem na zdech kluboven jsou skautské symboly, fotografie skautských osobností, fotografie z oddílové činnosti, obrázky či plastické výtvory. Jsou to zkratky, odkazy na důležité události, které nechceme zapomenout a které pomáhají pocítit sounáležitost k hnutí, ke středisku, k oddílu. Využijme tohoto efektu a dejme si záležet, aby první setkání nováčků se skautskými symboly, které vizuálně zastupují skautské kořeny a historii, zanechaly pozitivní pocity a dojem, že jde o důležité věci. Zaprášená, křivě visící či otrhaná výzdoba příliš dobře neodráží úctu k symbolům, ke které bychom skauty měli vést.

Prostor kluboven lze cíleně využít jako sdělovací plochu, je předurčen k vystavení obrazových materiálů, které mohou připomínat nedávnou skautskou minulost oddílu či Junáka. Tyto prvky a atributy skautské historie bychom měli zapojovat do programu aktivně. Teprve pak je mohou skauti a skautky vnímat správně, tedy ne jako tichou ozdobu a kulisu klubovny

Užitečné rady:

  • Využijte část prostoru v klubovně k prezentaci skautské historie (symboly, fotky, plakáty, plastiky, vlajky, dobové předměty, …). O toto místo a předměty pečujte.
  • V oddílové činnosti se k vystaveným prvkům vracejte, vysvětlujte je a zapojujte je do různých aktivit. Porozumění jejich významu je základním krokem k pocítění úcty. Historii předmětů a jejich význam nevysvětluj vždy jen Ty sám, nech promluvit k nováčkům také ostatní členy oddílu.
  • Spojte vystavené prvky s již zavedenou tradicí (rituálem, akcí, aktivitou), abyste vytvořili příležitost, jak na tyto věci upozornit členy, vysvětlit jejich význam nováčkům a pohovořit o nich; provažte je se zajímavou aktivitou, která může ukázat „staré, nudné a okoukané“ věci v novém atraktivním světle a motivovat k dalšímu zájmu o ně.
  • Často navštěvovaný prostor se nám po nějaké době okouká a začne nudit, přestaneme vnímat to, co nás dříve upoutávalo. Čas od času udělejte změnu ve vystavených fotografiích, informacích, citátech. Aktualizujte.
< Tradice – tmel oddílu Vnímáme historii jako výchovný nástroj >