Jak se v příručce vyznat?

Kapitola 1.

< Předchozí Další >

První část příručky Tě provede teorií a metodikou výchovy skrze historii. Je určena těm, kteří chtějí více porozumět tomu, co vlastně v praxi dělají. Nalezneš v ní myšlenkový základ pro uvědomělou práci s historií v oddíle. Ve druhé části (Receptář aktivit) jsou praktické zkušenosti a náměty. Metodické texty jsou určeny především pro oddílovou radu, tedy vůdce, zástupce a rádce oddílů, kteří se podílejí na vytváření programu. Praktickou část tvoří „inspiromat“, konkrétní aktivity od jednodušších a krátkodobých po složitější a časově náročnější, které je možné využít jako “hotovku” s minimální úpravou nebo je přizpůsobit více svým aktuálním požadavkům. Pokud v oddíle využíváte stezku, můžeš v programech a aktivitách navázat na související body, na které odkazujeme v Receptáři pomocí symbolu oblasti stezky.

  • V textu jsou podbarveny náměty a aktivity, které můžeš využít v praxi.
  • Celou příručku provází „infoboxy“, ve kterých nalezneš rozšiřující informace jako například vysvětlení pojmů označených v textu, zajímavosti k tématu či medailonky osobností, o kterých se v textu zmiňujeme. Infoboxy mají své symboly, podle toho, co je jejich obsahem:

Legenda k symbolům (použité znaky, symboly, zkratky)

A aktivita
Z vylepšení, zlepšovák
U upozornění
st bod stezky
P rozšiřující poznámka, citát
I další inspirace (prameny, zdroje, odkazy)
D drb, zajímavost, informace

< Předmluva Obsah >