Historie jako téma v oddílovém programu

Kapitola 9.

< Předchozí Další >

Základní přehled skautské historie a také přehled českých dějin nalezneš v knížce Skautskou stezkou. Základní příručka pro skauty a skautky (kol. autorů, 2001). Na str. 335 je také dopis Jiřího Schuberta – Kata (z oddílu skautských odbojářů manželů Skálových – Číla a Rakši), který byl vězněn v koncentračních táborech. Kat v dopise popisuje, jak mu prospěly skautské znalosti během okupace.

10_historie

Pro zapojení skautské historie do oddílové činnosti máme k dispozici velké množství programů. Pro přehled zde uvádíme jednotlivé formy aktivit, které je možné rozvíjet. Velkou výhodou je pestrost programů, díky které můžeš své členy stále překvapovat a historii ukázat vždy v novém kabátě.

Typy programů:

 • čtení či vyprávění příběhu, setkání s pamětníkem
 • promítání nebo prohlížení fotek
 • film
 • hra
 • simulace (více kapitola o workshopech)
 • přednáška a diskuse
 • putování na místo spjaté s událostí, návštěva památek – návštěva autentických míst spojených s událostí nebo příběhem skautského pamětníka silně působí na naše prožívání, toho můžeme využít a více do hloubky probrat, co se zde událo, proč se to událo apod.
 • návštěva muzea a archivu
  • pokud se vydáte na historicky zaměřenou výstavu, bude zde lépe vysvětlen a představen kontext událostí, než kdybyste informace říkali členům sami; je to ulehčení práce s výběrem informací, se sháněním rekvizit, dobových předmětů
  • pro každého je atraktivní, když si může osahat či prohlédnout předměty, které souvisejí s minulostí, která nás zajímá, když může porovnávat historické předměty s těmi současnými, navíc jde často o předměty (případně záznamy, fotografie, …), které my sami sehnat nemůžeme
  • kromě samotné výstavy můžeme do těchto institucí zajít s cílem najít konkrétní informaci, bádat
 • sběratelství
< Osobnosti oddílu Skautská kronika v 21. století >