Bibliografie

Kapitola 25.

< Předchozí Další >

Fanderlik, V.. Listy Jurovi: Metodika výchovy v junáckém oddíle. Brno, 1991. ISBN 80-7029-036-06.
Fanderlik, V., Řehák, B.. Skautský vůdce. Jičín – Brno, 1933.
Foit, F. Táborový oheň. Brno, 1947.
Hájek, P. Oheň. Havlíčkův Brod, 1991.
Hansen, W. Vlk, jenž nikdy nespí: Dobrodružný život lorda Baden-Powella. Praha, 1994. ISBN 80-901049-1-6.
Hrica, P.a kol. Slovenský skauting. Bratislava, 2004. ISBN 80-89136-08-7.
Klápště, P. a kol. Svět okolo nás: Metodická příručka ke stezce. Praha, 2008. ISBN 978-80-86825-31-1.
Kol. autorů. Zpátky ni krok! Jičín, 2010. ISBN 978-80-87486-00-9.
Kol. autorů. Modrý klíč: Sborník k dvacátému výročí skautského oddílu Modrý klíč 1990–2010. Praha, 2011.
Kol. autorů. Skautskou stezkou: Základní příručka pro skauty a skautky. Praha: Junák – TDC, 2001. ISBN 80-86109-60-7.
Kol. autorů. Skautský oddíl II – Program 1. Liberec: Skauting, 1993. Skautské prameny.
Kol. autorů. Skautský oddíl III. Liberec: Skauting, 1996. Skautské prameny.
Lešanovský, K. Se štítem a na štítě. Praha, 2002. ISBN 80-238-5630-8.
Macková, S. Dramatická výchova ve škole. Brno, 1996.
Machková, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: NIPOS, 2007. ISBN 978-80-7068-207-4.
Machková, E. Jak se učí dramatická výchova. Praha: Akademie múzických umění, 2007. ISBN 978-80-7331-089-9.
Machková, E. Metodika dramatické výchovy: Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-250-0.
Nosek, V. Cestou k pramenům: historie skautingu v obrazech. Praha, 2012. ISBN 978-80-86825-73-1.
Novák, J. Skautská srdce. 1920.
Plajner, R. Radosti junáckého roku. Praha: Junácká edice, 1946.
Radkovičová, J. Stopy vedou k Ivančeně. Praha: Junák – TDC, 2011.
Reinsberg, J. Moje archa úmluvy: vzpomínky Jiřího Reinsberga rovera Amundsena. 1. vyd. Praha: Junák – TDC, 2000. Skautské deníky. ISBN 80-861-0934-8.
Reitmayerová, E., Broumová, V. Cílená zpětná vazba. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-317-8.
Sobotka, R. Ivančena – Junácká legenda. Praha: Junák – TDC, 2006. ISBN 80-86825-12-4.
Svojsík, A. B. Vůdce: orgán Svazu skautů a skautek republiky ČSL. 1937, 1–2.
Šantora, R. a kol. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák – TDC, 2012. ISBN 80-868-2572-8.
Urbánková, I. Mezigenerační dialog. Skautský svět. Praha: Junák – TDC, 2013, roč. 51, č. 1.
Valenta, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Agentura STROM, 1997.
Wolker, J. Těm, kterým patřím. Praha: Junák – TDC, 1997. ISBN 80-861-0906-2.
Z kroniky Sasanek. 1. vyd. Editor Markéta Havlová. Praha: Junák – TDC, 2001. Skautské deníky. ISBN 80-861-0965-8.

Související literatura

Disman, M. Receptář dramatické výchovy. Praha: SPN, 1976.
Hájek, P. Symboly. Edice Smečka volá.
Kasíková, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. ISBN 978-80-7367-712-1.
Lilie pod klopou, lilie za mřížemi – seriál vycházející v časopise ČIN v letech 1990–2000 zpracovaných na základě výpovědí jejich přímých účastníků či za pomoci archiválií ministerstev vnitra a obrany, stejnojmenná publikace Jiřího „Pedra“ Zachariáše je zveřejňována na pokračování na www.svazskautu.cz.
Ulrychová, I. Drama a příběh. Praha: Akademie múzických umění, 2007. ISBN 978-80-204-2622-2.

< Poděkování autorů >