Média v měnícím se světě

V dlouhodobé programové lince se na Staromáku i jinde zabýváme rolí médií v demokratické společnosti.

Jakým způsobem se mění média v době internetu? Jaký to má vliv na společnost a její chování? Je role médií větší, než kdy předtím? Mohou média demokracii uchránit, nebo jí naopak škodí? A co čeká média v budoucnosti? Na tyto i další otázky se snažíme odpovídat v sérii debat, které se věnují nejrůznějším aspektům současné problematiky médií. Novinařina prošla vlivem nových technologií obrovskými změnami, které mění práci novinářů. Zároveň se v této rychlé době potýkáme s hoaxy a fake news, která seriózní žurnalistiku ovlivňují v očích veřejnosti. Pravidelně zveme odborníky z řad akademiků, novinářů nebo zástupce nevládních i neziskových organizací.

co už máme za sebou

První přednáška z cyklu se uskutečnila už na jaře 2016. Mezi hosty se u nás od té doby představili Jan Tvrdoň, Silvie Lauder, Jindřich Šídlo, Filip Horký, Miloš Čermák, Anna Shavit, Václav Moravec, Erik Tabery, David Klimeš, Marek Wollner a desítky dalších.

Většinu setkání jsme natočili, můžete si je poslechnout na našem Youtube.

Záznamy debat

programy pro oddíly

Na základě probírané problematiky jsme připravili několik programů, jimiž můžete vnést problematiku médií a mediální gramotnosti i do svého oddílu.

prohlédnout programy