Inspiruj skauting

Chceme propojovat zajímavé lidi z různých odvětví a přemýšlet společně nad rolí skautingu v současném světě...

Skautingem prošlo obrovské množství zajímavých lidí a odborníků v oblastech výchovy a vzdělávání. Naším cílem je tyto lidi přivést dohromady, propojovat, vytvářet vazby a na těchto vazbách budovat think-tank a know-how českého skautingu. V rámci projektu Inspiruj skauting proto chystáme aktivity, které umožňují dialog mezi odborníky, akademickou sférou a Junákem.

23. 4. 2016 tak proběhla první skautská konference o výchově a vzdělávání v 21. století. Do pražského Impact HUBu přijela řada pozvaných odborníků, aby společně se skautskými i neskautskými návštěvníky rozvíjeli témata jako motivace dospělých, trendy ovlivňující nastupující generace, nebo dopady skautingu v současné společnosti. Podrobnosti a záznamy přednášek najdete na stránce konference.