Inspiruj skauting: Konference

První skautská konference o výchově a vzdělávání v 21. století

První ročník konference Inspiruj skauting se uskutečnil 23. 4. 2016 v Impact HUBu Praha.

Do pořádání této akce jsme se pustili s touto myšlenkou:

Na jedné straně rychle se měnící společnost, na druhé straně skauting jako stoletý fenomén, který žije díky nadšení tisíců mladých lidí. Přemýšlejme společně o roli skautingu v současném světě.

 

Obsah konference byl rozdělen do čtyř do tematických bloků:


Na většinu vystoupení zajímavých řečníků z těchto čtyř témat se můžeš podívat na našem youtube kanálu, nebo přímo zde. Jejich využití k inspirování jedinců i celého skautingu je povoleno a doporučeno!

Blok: Dopad skautingu na dnešní společnost

Helena Illnerová: Osobní reflexe vlivu skautingu na život jednotlivce

Jiří Boudal: Možnosti behaviorálního výzkumu skautingu

Tomáš Gavlas: Potenciál Youtube pro práci s mladými lidmi


Blok: Jak motivovat dospělé k dobrovolnictví

Tomáš Ervín Dombrovský: Dobrovolnictví v CV a na trhu práce

Josef Petr: Vztah skautingu k mužské identitě v současnosti


Blok: Skautská výchovná metoda v 21. století

Jan Nehyba: Skautská výchova v kontextu současného vzdělávání

Roman Šantora: Možnosti, které skýtá skautská výchovná metoda pro současnost

Petr Hopfinger: Moderní trendy ve vzdělávání


Snaha inspirovat skauting první konferencí neskončila. Pokud se chceš zapojit do příprav projektu s podobnými cíli nebo druhého ročníku konference, napiš nám na info@skautskyinstitut.cz!

 

Za přípravný tým