Fóra SI

Chceme vytvářet místa, kde se lidé potkávají, inspirují a snaží se lépe porozumět světu kolem i sami sobě.

Posláním skautského hnutí je umožnit všestranný rozvoj člověka. Ve Skautském institutu se k tomu snažíme přispět tím, že vytváříme příležitosti k setkání, vzdělávání a vzájemné inspiraci.

Fóra SI existují tam, kde je tým lidí odhodlaný zabývat se zajímavým tématem a připravovat akce nejen pro sebe, ale i pro ostatní, které téma zajímá.

Jak se zapojit?

Pokud Skautský institut ve vašem městě už funguje, ozvi se týmu, určitě uvítá pomoc.

Pokud bys měl chuť rozjet nová regionální SI v místě, kde ještě neexistuje, tak je třeba:

Tým a garant

Existuje aktivní tým, jehož věkový průměr je vyšší než 21 let. Je určen jednoznačný garant, který za tým komunikuje s SI a na kterou je možné se v případě potřeby obracet.

Jeden rok v jednom místě

Tým Fórum SI zakládá s vědomím, že tuto činnost chce realizovat alespoň jeden rok. Po každém roce se činnost reflektuje a dochází k rozhodnutí, zda se pokračuje dále. V jednom městě může existovat jenom jedno Fórum SI.

Akce alespoň jednou za měsíc

Tým Fóra SI by měl mít dost entusiasmu, elánu i energie zorganizovat alespoň jednu akci za měsíc a svoji činnost plánovat alespoň s půlročním výhledem.

Témata

Tematická náplň činnosti Fór SI by měla vycházet z hlubší úvahy o tom, co jsou skutečně palčivá současná témata, která by měla někoho zajímat. Jaké jsou cílové skupiny akcí. Tým by měl prokázat, že nad tím přemýšlel a že je takového přemýšlení schopen. SI témata neschvaluje, ale aktivně o nich vede diskusi s týmem před startem činnosti Fóra a poskytuje metodické vedení při hledání témat.

Souhlas místní skautské autority

Existence Fóra SI by neměla vyvolávat kontroverzi, měla by být vnímána jako obohacení skautingu na místní úrovni, jako způsob, který je obohacením komunity, která se skautingu věnuje. Před rozjezdem činnosti Fóra SI je nutné vznik probrat s místní skautskou autoritou a nechat jej formálně schválit. Na různých místech to může být různé – středisková, okresní, krajská rada.

A pak už se nám neváhejte ozvat na fora@skautskyinstitut.cz!


V současnosti fungují tato fóra:

Skautský institut na Staromáku

Na Staromáku to rozjíždíme od ledna 2015. Otvíráme každý den a měsíčně pořádáme okolo třiceti akcí pro veřejnost. Za necelé dva roky činnosti nás navštívily desetitisíce lidí!

Skautský institut v Olomouci (SI v Olomouci) | facebook

První regionální institut se činí od ledna 2016. Tématem je “Vztah jedince k občanské společnosti”. Pořádá aspoň jednu akci za měsíc.

Skautský institut v Brně (SU v Brně) | facebook

Dal se dohromady v březnu 2016 a od té doby se zabývá tématem “Nejistota”. Ve školním roce 2016/2017 již má cíl pořádat akce každý týden!

Skautský institut v Plzni (SI v Plzni) | facebook

Začíná fungovat na podzim 2016. Téma plzeňských nadšenců je “Krajina: Příroda, lidé a jejich činnost”.

Skautský institut v Kolíně (SI v Kolíně) | facebook

V prvním okresním městě působí tým SI od jara 2018 a zabývá se tématem “Domov”.

Skautský institut v Budějcích (SI v Budějcích) | facebook

Páté univerzitní město má ‘svůj’ Skautský institut od listopadu 2018, tématem je na počátku “Čas”.

Skautský inštitút na Slovensku (SI na Slovensku) | facebook

Na jar 2019 sa začal písať príbeh prvého zahraničného SI – Skautského inštitútu na Slovensku. Organizovaním pravidelných podujatí v Bratislave a v univerzitných mestách krok po kroku vytvárame fórum, ktoré už toľké roky v Slovenskom skautingu chýbalo.

Skautský institut v Mostě (SI v Mostě) | facebook

Je duben 2019 a Skautský institut konečně míří do Sudet!