E-knihovna

Sbírka digitalizovaných knih, almanachů, kronik, deníků, dokumentů, časopisů, školních prací a studií o historii skautingu

I ve spolupráci s vámi dáváme dohromady sbírku digitalizovaných knih, almanachů, kronik, deníků, dokumentů, časopisů, školních prací a studií o historii skautingu. Pokud máte zajímavou práci či dokument, pošlete nám ho na archiv@skautskyinstitut.cz. Bádejte, inspirujte se a nebo pro více zdrojů navštivte náš archiv v Čimicích – více informací naleznete na stránce Archiv a muzeum.

Dopis Akčního výboru Ústředí Junáka jednotlivým AV Junáka

Počet stran: 1

Dopis Akčního výboru Ústředí Junáka jednotlivým Akčním výborum Junáka v krajích a jednotlivým střediskům z 23. března 1948.

- Otevřít -

Provolání akčního výboru ústředí Junáka

Počet stran: 2

Provolání akčního výboru Ústředí Junáka z 25. února 1948.

- Otevřít -

Dopis ministerstva práce národním výborům s žádostí o vstřícnost k Junáku – 1945

Počet stran: 1

Dopis Ministerstva ochrany práce a sociální péče z 25. září 1945 určený národním výborům s žádostí o vstřícnost k Junáku při přidělování kluboven. Vyšlo v “Junák hlásí”.

- Otevřít -

Proměna skautské stezky jako výchovného nástroje v letech 1989-2009

Autor: Martina Pelcová     Počet stran: 110

Bakalářská práce věnující se porevolučnímu vývoji jednoho z hlavních skautských výchovných nástrojů – skautské stezky.

- Otevřít -

Skautská kronika Václava Havla z léta 1948

Autor: Václav Havel     Počet stran: 43

“Václav Havel, jakožto člen vodáckého oddílu pražského střediska Šipka, vedl na letním táboře roku 1948 kroniku.

Převzato z Knihovny Václava Havla.”

- Otevřít -