Blog - Příběhy skautského století

27.10.2018

Felix Kolmer – Sto let českých dějin v jedné hlavě

Anna Řezníčková

V rámci oslav výročí založení Československa si připomínáme všechny bolestivé i euforické události posledních sta let. Felix Kolmer se narodil jen 4 roky po roce 1918. Dnešní profesor akustiky na pražské FAMU je také skaut, který zažil válku, tři koncentrační tábory, osvobození, 40 let komunistické hrůzovlády i sametovou revoluci. V úterý 30. října bude čestným hostem Skautského institutu.
10.5.2018

Důvěřivost stála odbojáře život. Jeho spojenec byl ve skutečnosti udavač gestapu

Barbora Prchalová

Jednou z největších hrozeb protinacistického odboje byli spolupracovníci gestapa. Takoví lidé se často schovávali pod cizí identitou jen proto, aby pronikli do odbojových organizací a jejich členy poté udali. Jeden z nejnebezpečnějších konfidentů brněnského gestapa byl František Šmíd, který infiltroval několik odbojových skupin na východní Moravě. A právě kvůli jeho spolupráci s tajnou státní policií přišel o život i skaut Petr Müller (1917 – 1944) z Jevíčka.
30.4.2018

Hrdinové války: V odboji byl i 21letý skaut Karel Šimek. Padl týden před koncem války

Barbora Prchalová

Smrt Karla Šimka (1923 – 1945) byla možná důsledkem velkého nedorozumění. Podle výpovědi jeho kamaráda se mladý odbojář rozhodl přeřezat polní telefonní linku, aby zabránil bombardování Hradce Králové. Při Šimkově odchodu chtěli vojáci Wehrmachtu (pozn. aut.: ozbrojená síla Třetí říše) zkontrolovat jeho doklady. Karel ale zpanikařil a pokusil se utéct. Kvůli podezřelému chování byl vojáky zabit. Jenže mnohem pravděpodobnější je, že Karel byl při činu skutečně přistihnut a zastřelen.
2.5.2017

Dokument Skauti bez lilie by mohl diváky učit, jak porozumět jednání lidí za komunistického režimu

Barbora Schneiderová

Osm vedoucích skautských oddílů, osm naprosto odlišných příběhů. Spojovalo i rozdělovalo je mnohé, ovšem rok 1968 změnil osud všem z nich. Tento zlomový moment zachycují v novém dokumentárním filmu Skauti bez lilie autoři z organizace Post Bellum, kteří ho vytvořili ve spolupráci s pražským Skautským institutem.
24.2.2017

Jarmil Burghauser a jeho deníky ve starořečtině

Václav Dostál - Václavka

Jarmil Burghauser – Jumbo (vlastním jménem Jarmil Mokrý; 21. 10. 1921 – 19. 2. 1997) je veřejnosti znám zejména jako muzikolog a hudební skladatel. Absolvoval Akademické gymnázium v Praze, soukromě studoval skladbu, na pražské konzervatoři dirigentství, po r. 1945 pak na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze hudební vědu a psychologii. V letech 1946–53 působil jako sbormistr Národního divadla v Praze, poté jako hudební kritik, editor a skladatel ve svobodném povolání. Je autorem čtyř oper, jeho nejúspěšnějším dílem se stal balet Sluha dvou pánů (1957). V 70. a 80. letech patřil mezi nežádoucí autory, nesměl cestovat do zahraničí, jeho skladby nahrané v rozhlase byly smazány. Jako muzikolog vešel ve známost zejména zpracováním definitivního souborného katalogu děl Antonína Dvořáka, od r. 1984 až do své smrti byl předsedou Společnosti Antonína Dvořáka.
11.2.2017

Vzpomínky na Jiřího N.

Jakub Ambrozek - Mravenec

16. ledna skautský svět zasáhla zpráva o úmrtí velké skautské osobnosti. Jiřímu Navrátilovi bylo 93 let a stále vykonával funkci místostarosty Junáka - českého skauta.
23.1.2017

Vratislav Řehák – Áček: Skauting je naše přirozená rodinná tradice

Roman Šantora - Bobo

O víkendu opustil naše řady významný skautský činovník Vratislav Řehák - Áček. Proto zveřejňujeme rozhovor, který s ním pro časopis Skautský svět vedl Roman Šantora - Bobo v roce 2011. Řeč byla pro Áčkovu skromnost hlavně o jeho otci, Bohuslavu Řehákovi, který začal skautovat po boku A. B. Svojsíka, stal se velitelem (starostou) Junáka a jehož pohřeb byl podnětem pro druhou obnovu Junáka v roce 1968. Řehákovi jsou jediným rodem, z něhož pět příslušníků stanulo v nejvyšších skautských funkcích a dva z nich byli vyznamenáni Řádem stříbrného vlka.
4.11.2016

Rozhovor: Osudy hrdinů jsou inspirací i důvodem k zamyšlení

Roman Šantora - Bobo

Roman Šantora - Bobo se skautingu a jeho příběhům věnuje už po desetiletí. Jeho zásluhou už vyšlo několik knih o skautské historii a nyní vede skautský archiv. Byl to Bobo, kdo přišel jako první s nápadem na projekt Hrdinové války. Následně vedl přípravu všech podkladů a materiálů k výzvě.
17.6.2016

Výzva: vypátrej Hrdiny války

Markéta Ročejdlová

Pojď s námi odhalovat bílá místa skautské historie a připomenout příběhy skautů, kteří padli za druhé světové války!
6.5.2016

Když se řekne borůvková brigáda

Jakub Ambrozek - Mravenec

autorem článku je Jiří Verner - Bandaska
1.4.2016

Jak mne náčelník vyvedl aprílem

Roman Šantora - Bobo

Před 140 lety (5. 9. 1876) se narodil A. B. Svojsík, zakladatel českého skautingu. Od té doby se pro nás stal ikonou, kterou ovšem lidsky ani z hlediska jeho díla nikdo příliš nezná. Pojďme to napravit v našem seriálu prostřednictvím vzpomínek, článků a odborných textů. A začněme vzpomínkou Svojsíkova nástupce, náčelníka Rudolfa Plajnera.
15.3.2016

Skautský hitmaker

Jakub Ambrozek - Mravenec

Když se řekne skautská písnička, vybaví si nejprve většina skautů starší generace, a i někteří mladší, dva songy - Poštorenskou kapelu a Stály báby u vesnice. Zajímavostí je, že se hrají už skoro 90 let a autorem obou je jeden člověk - skaut František Kňourek, jehož příběh vám přinášíme.
12.2.2016

Jak Foglarova Dvojka vyhrála první Svojsíkův závod

Jakub Ambrozek - Mravenec

  Vzpomínky člena vítězné hlídky Milana Kubra - Zubra.
20.1.2016

Úvod do problematiky židovského skautingu

Jitka Radkovičová - Tiki

Židovský skauting je dosud neprozkoumaným a málo popsaným fenoménem. Českoslovenští prvorepublikoví židovští skauti působili na stovkách míst v celém tehdejším státě (tj. historické české země, Slovensko a Podkarpatská Rus) a přesto o nich dodnes téměř nic nevíme.