Zkušenost totality na Intercampu: mezinárodně prověřená inspirace pro práci se skautským zákonem

Markéta Ročejdlová May 30, 2016

Víte, co mají společného skauti z České republiky, Polska, Slovenska, Rumunska, Německa, Francie, Nizozemí, Belgie, Velké Británie a USA? Ti všichni měli své zástupce 13.- 16. května 2016 v Josefově na Intercampu 2016. Po dvanácti letech se Intercamp vrátil do České republiky a s projektem Zkušenost totality jsme tam byli i my.

Letošním tématem setkání pro skauty a skautky z osmi zemí Evropy i USA byla akademie hrdinů. Děti ve věku 11 až 17 let se tak v několika aktivitách naučily různé dovednosti, které superhrdinové potřebují. V aktivitě „Our Values“, kterou jsme do akademie přispěli my, si téměř 1.200 dětí připomnělo hodnoty, které jsou zakotveny ve skautském zákoně. Kromě úkolu rozeznat jednotlivé skautské zákony na obrázcích měly děti možnost diskutovat o rozdílech mezi jednotlivými zeměmi a jejich skautskými zákony, či o významu skautského zákona v minulosti a dnes.

 

Inspirace: Skautský zákon ve hře

Skautské desatero bylo vždy chápáno jako způsob života, ke kterému se člověk slibem zavazuje. A jako takové hrálo často v minulosti velkou roli pro skauty a skautky, kteří hájili svobodu a demokracii proti totalitním režimům, a to i za cenu ohrožení či ztráty svého života. Hodnoty, které jsou v zákoně obsaženy, hrají významnou roli i dnes. Proto bychom měli v rámci oddílové činnosti připomínat nejen samotný zákon, ale i příběhy skautů, kteří se zachovali v souladu s ním i v dobách vlády totalitních režimů. K tomu vám poslouží následující aktivita.

Místo: klubovna, klidně i venku
Věková kategorie: vlčata/světlušky, skauti/skautky
Časová náročnost: 20 minut
Příprava: 20 minut
Pomůcky: obrázky symbolizující skautské či neskautské jednání, papíry, tužky, příběh pamětníka (zdroje viz níže)

Hra: 

Připravte si na papír 12 různých obrázků (mohou být nakreslené, či vytištěné), na kterých je symbolicky či doslovně znázorněno jednání podle některého z bodů skautského zákona, nebo naopak jednání proti němu. Jeden až tři skautské zákony vynechejte. Cílem účastníků aktivity bude tyto chybějící zákony identifikovat.

Obrázky otočte dolů tak, aby nebyly vidět a umístěte je 4-5 metrů od skupiny. Skupinu pak rozdělte na dvě části, aby hra měla prvek soupeření. Skupiny budou soutěžit proti sobě na čas. Jejich úkolem je po jednom přicházet k obrázkům, jeden z nich si vždy zapamatovat a následně jej na stanovišti skupiny nakreslit tak, aby byl zachován původní význam. Cílem je co nejrychleji tímto způsobem překreslit všech 12 obrázků. Poté skupina musí rozhodnout, které body skautského zákona nejsou na obrázcích zastoupeny. Volitelně můžete úkol ztížit tím, že jej budou muset týmy zvládnout mlčky. Bez mluvení je pak těžší jednak vytvořit strategii, aby se skupina vyhnula tomu, že některý z obrázků nakreslí více hráčů ze skupiny a také dohodnout, který ze skautských zákonů mezi obrázky chybí.

Každá skupina má k dispozici papíry a tužky na psaní a kreslení. Vyhrává ta skupina, která úkol splní rychleji.

Po skončení hry odhalte oběma skupinám správné odpovědi (zákony, které na obrázcích chyběly). Pak se s nimi pobavte na základě vybraného příběhu pamětníka o roli hodnot, na nichž je skauting vybudován. Pobavit se můžete i o tom, jakým způsobem děti skautský zákon dodržují a co pro ně znamená. K tomu můžete využít vyprávění pamětníků o slibu a zákoně ve skautských osudech, nebo si vybrat příběh konkrétního skauta ze Skautského století. Se staršími můžete hledat důvody, proč se každý totalitní režim dostává do konfliktu se skautingem a jeho hodnotami.

Markéta Ročejdlová

Markéta Ročejdlová