Začíná rok s projektem Zkušenost totality. Na co všechno se můžeš těšit?

Markéta Ročejdlová March 1, 2016

Přemýšlel jsi někdy, co bys dělal za druhé světové války? Jak by ses zachoval v komunistickém režimu? Jestli bys byl schopný jít proti proudu? Jak by ses rozhodl v kritických momentech nedávné historie?

Nedávná historie není jen vzdálený příběh, který se nás netýká, který se nemůže opakovat. Mnohým dilematům našich rodičů a prarodičů čelíme i my dnes. V novém projektu Zkušenost totality proto uděláme vše pro to, aby sis tyto situace mohl vyzkoušet a prožít. V příštích dvanácti měsících chystáme několik aktivit pro jednotlivce i oddíly, které se uskuteční díky prostředkům z grantu Europe for Citizens. Budeš se moci blíže seznámit se zkušeností totality na pozadí historie Junáka, pomoci nám zmapovat stále neznámé kapitoly století vývoje skautingu, a hlavně si zažít zkušenost totality na vlastní kůži.

 

Co všechno tedy chystáme?

 

Téma totality v oddílech a pro rovery

Téma totality chceme dostat do oddílů i k roverům. Pracujeme na čtyřech zážitkových workshopech, které budeš moci využít přímo v oddíle nebo kmeni. Rovery čeká večerní zážitkový workshop, ve kterém se budou muset rozhodovat mezi svými hodnotami a věcí, která je baví – prací s dětmi. Pro skauty a skautky chystáme workshop s tématikou propagandy a důvěry – jak se vyznat ve změti informací a jak poznat, co je pravdivé, a co je jen propaganda? Ve workshopu pro vlčata a světlušky se pak zaměříme na téma sebeobětování. Čtvrtý zážitkový workshop bude celodenní a projdeš v něm celým skautským stoletím a dilematy dob minulých.
Nejen tyto čtyři workshopy si pak budeš moci ozkoušet na několika denním semináři pro vedoucí oddílu, který plánujeme na druhou půlku listopadu.

 

Skautský institut na Intercampu

Potkáme se taky na Intercampu (13. -16. května v Josefově), kde připravujeme aktivity jak pro děti, tak pro dospělé. Naším hlavním tématem na Intercampu bude „úhel pohledu“ a práce s informacemi. Totalitní režimy vždy zneužívají informace a média. V obou aktivitách si tak budeš moci ozkoušet, jak různé formy manipulace s informacemi fungují a jak se náš úhel pohledu na věc může měnit podle dostupných informací. Aktivita pro děti bude zahrnovat práci s fotografiemi a vizuálními materiály. Pro dospělé pak připravíme zážitkovou hru, která pro ně bude inspirací pro práci s tématem v oddíle.

 

Pomoz nám rozvíjet paměť skautingu

Stoletá historie skautského hnutí je poměrně dobře zmapována. Přesto zde existuje řada bílých míst, která chceme s tvojí pomocí zaplnit. Pro tento účel rozjedeme dvě velké výzvy. V první výzvě se skauti budou vydávat po stopách některého z téměř 600 skautů padlých za druhé světové války, aby o něm zjistil víc, než doposud víme. Cílem druhé výzvy bude vytvoření online kroniky Junáka, která se bude skládat ze zápisů z historie jednotlivých oddílů. Výzvy vyhlásíme ještě před létem, více informací tak můžeš očekávat brzo!
Film, výstava a přednášky

Historie skautingu je plná zajímavých a inspirativních příběhů i osobností. V projektu Zkušenost totality chceme tyto příběhy vyprávět nejen skautům, ale i veřejnosti. Na začátek roku 2017 plánujeme premiéru dokumentárního filmu o dramatických situacích a dilematech, které provázely existenci skautského hnutí ve 20. století. Skrze svědectví mladých lidí tehdejší doby budeš moci znovu prožít dilemata a nástrahy, kterým skauti ve své historii čelili.

S těmito dilematy se pak také budeš moci blíže seznámit i v rámci připravované výstavy, která začne na podzim putovat po České republice. Možná zavítá i do Tvého města!

V rámci projektu budeme taky pokračovat v již probíhajícím cyklu přednášek Skautská vize. I nadále se tak budeš moci pravidelně setkávat se zajímavými osobnostmi, které skautingem prošli. Debaty budeme i streamovat, takže Ti žádná neuteče!

 

Chceš-li se zapojit do příprav, nebo nám napsat jakoukoli zpětnou vazbu k připravovaným aktivitám, kontaktuj nás na zkusenost.totality@skautskyinstitut.cz

ZT na timeline s eu3


Projekt Zkušenost totality je podpořen z programu Evropa pro občany.

Evropa pro občany (Europe for Citizens) je program Evropské komise, který finančně podporuje vybrané projekty neziskových organizací ze všech členských států EU. Cíle programu jsou především připomínání evropské historie a podpora občanské participace.

image02

Markéta Ročejdlová

Markéta Ročejdlová