SU v Brně!

Kateřina Zavřelová - Káťa June 2, 2016

Nechci hned v úvodu vytahovat tradiční šarvátky mezi Brnem a Prahou, ale právě ony se v podstatě zasloužily o vznik Skautského institutu v Brně. Ten byl totiž tím jediným, co nám ve městě pod Špilberkem chybělo. Místo, kde by se setkávali lidé z různých oborů i koutů republiky, skauti i neskauti, dospívající i dospělí nad tématy, které je společně trápí, baví i lákají.

Základní a osvědčený princip pražského institutu jsme chtěli zachovat, samotná témata – nebo možná jedno velké téma – jsme ale na prvních schůzkách společně hledali. Co je společné pro současnou generaci lidí mezi 18 a 30 lety? Jaká témata rezonují v brněnských hospodách, kavárnách a parcích? Co zajímá lidi, kteří by do Institutu chodili? Nejasné odpovědi a tápání nás nakonec k tématu přivedly sami. Nejistota. Příznačná a zároveň všudypřítomná. Je protikladem jistoty, je specifická pro generaci, vyrůstající v rychle se měnícím světě, na který není snadné se připravit. Je svým způsobem nová, nelze na svět v nejistotě uplatnit kritéria, která platila v jistějším světě.

Je vzdělání, kterého se mi dostává, využitelné v životě? Umím se já sám vzdělávat a chci to dělat? Kde budu pracovat a co budu dělat? Dokážu přijmout odpovědnost za to, co dělám? Dokážu prožívat opravdové vztahy? V čem se můj život liší od života mých rodičů? Co vlastně vím o světě a jakou část z toho mi předala média? Věřím jim? Mám představu o tom, jak prožiju svůj život?

Na podobné otázky chceme hledat odpovědi skrze jednotlivé akce i pouhá setkání v SU Brno. Vybrali jsme si šest oblastí nejistoty, které budeme zkoumat blíže: práce, vztahy, vzdělávání, odpovědnost, média a vize. Jejich představení proběhlo na zahájení Skautského institutu v Brně, při kterém půjčené prostory NaZemi praskaly ve švech a někteří na promítací plátno sotva viděli. Šest příspěvků lidí z jednotlivých oblastí vyvolalo otázky i pobavení, nabídlo odpovědi i prostor k zamyšlení a věříme, že se k nim ještě v lecčem vrátíme. Jednotlivá videa najdete na FB Skautského institutu v Brně.

Další akce se pak více zaměřily na některé z témat. Jaké byly?

Demokratický přístup ve výchově a vzdělávání
4. 5. 2016, Dan Vykoukal
Společně s psycholožkou z brněnské demokratické školy Ježek bez klece jsme otevřeli otázky spojené se vzděláváním a výchovou. Na akci, která byla nevyhraněnou kombinací semináře, zážitkové dílny a přednášky, jsme se bavili o hodnotách a principech, na kterých demokratický přístup stojí, zjišťovali jsme, jak to na takových školách může fungovat – zkusili jsme si školní sněm!, dostali jsme se i k tomu, jak se (ne)kamarádí pojetí svobodné školy s českou legislativou. K naší radosti byli zúčastnění opravdovou směsicí různých osobností, zkušeností a pohledů. Společně našli řeč středoškoláci, vysokoškoláci, rodiče, pedagogové a pedagožky, skautští vedoucí a věříme, že to nebyla jejich poslední diskuze o vzdělávání.

Promítání filmu Závod ke dnu
13. 4. 2016, Katka Juráková
Středeční odpoledne jsme v SU v Brně věnovali tématu nezaměstnanosti, odborů a práce. Shlédli jsme dokument Závod ke dnu, který se zabývá problematikou propouštění lidí z fabrik v období krize a rolí odborů. Potom filmu následovala diskuze se sociologem Stanislavem Bilerem a vědeckým pracovníkem na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS Vladanem Hodulákem. V diskuzi se řešila příčina propouštění v období krize, věnovali jsme se výši platů (třeba tomu, proč jsou Německu vyšší platy než u nás). Probírali jsme i otázku nezaměstnanosti – Česká republika má poměrně nízkou nezaměstnanost – je to ale dobře nebo špatně? Jak to lze či nelze řešit? Záznam z diskuze najdete ke zhlédnutí zde.

 

Další akcí (a pravděpodobně poslední předprázdninovou) bude ve čtvrtek 9. června SU na pikniku, kde chceme společně hledat palčivá témata pro poprázdninové fungování Skautského institutu v Brně skrze tematické jídlo. Máte chuť na perníčky opravdových vztahů? Pokud ano, určitě přijďte. A pokud ne, připravte sami něco, na co chuť máte!

Kateřina Zavřelová - Káťa