Rozhovor: Osudy hrdinů jsou inspirací i důvodem k zamyšlení

Roman Šantora - Bobo November 4, 2016

Roman Šantora – Bobo se skautingu a jeho příběhům věnuje už po desetiletí. Jeho zásluhou už vyšlo několik knih o skautské historii a nyní vede skautský archiv. Byl to Bobo, kdo přišel jako první s nápadem na projekt Hrdinové války. Následně vedl přípravu všech podkladů a materiálů k výzvě.

 

Kde se vzal nápad na projekt Hrdinové války?

Před dvaceti lety jsme se s oddílem rozhodli zmapovat příběhy padlých v květnovém povstání. Jejich jména jsme našli na jednom pomníčku u nás ve městě. Pátrání se hezky rozběhlo a mezi členy oddílu mělo velký úspěch.
Pak jsem jednou procházel seznamy padlých skautů a skautek za 2. světové války. Na první pohled bylo zřejmé, že o mnohých z nich není dochováno vůbec nic. V tu chvíli jsem si vzpomněl na naše staré pátrání a přišlo mi, že je to velká škoda.

Škoda?

Jedna věc je, že jsme jim to dle mého dlužní, ale to by bylo málo. Jejich osudy jsou především velkou inspirací, příkladem a důvodem k zamyšlení. Jak bychom jednali v podobných případech my? Nikdo neví, kdy budeme vystaveni podobné zkoušce. A tohle oživování zapadlých příběhů je výbornou možností jak o sobě a o světě přemýšlet.

Základním orientačním bodem je seznam více než 700 padlých, jak jste k němu dospěli?

Základem je práce R. Plajnera a A. Vémoly Junáci v odboji, sestavená v 80. letech 20. století. Ta obsahuje na 600 jmen. Tento seznam jsme prošli, opravili, co se dalo, a přidali nově objevená jména z různých místních almanachů, publikací, internetu a dalších zdrojů. Tím jsme se dostali přes sedm set osobností, ale ani to není konečné číslo.
K více než 200 z nich jsme našli podrobnější údaje. Zvlášť nám pomohly objevy korespondence, ve které hned po válce oznamovala střediska na ústředí jména padlých skautů a skautek. Znamenalo to desítky hodin práce Významně se na ní dobrovolnicky podílely Lucie Uriková a Klára Běščecová, za což jim moc děkujeme.

Projekt se jmenuje Hrdinové války, proč?

Přišlo mi to pojmenování tak nějak automatické. Až při procházení jednotlivých osudů jsem ale začal více přemýšlet nad tím, kdo je Hrdina a co je vlastně hrdinství. I proto, že mnoho padlých nezemřelo smrtí, kterou si pod tím pojmem představíme. Třeba zemřeli jako piloti RAF, ale při autonehodě nebo při cvičení. Či se do toho soukolí dostali ne vlastní vinou, což byli třeba židé. Byli tedy spíše oběťmi, ale pro mě jsou Hrdinové. A tohle je pak další příležitost k přemýšlení v oddíle, kdo je pro skauty a skautky hrdinou dnes a proč.

Výzva je určena i pro věkovou kategorii skautů a skautek, zvládnou jí?

Ono když se řekne historické bádání, zní to strašně nudně, ale celé je to vlastně velká detektivka, kdy z jednotlivých indicií začínáš splétat příběh, který nevíš, kam tě dovede. Zkušenosti z obdobných projektů ukazují, že pod jistým vedením to jistě kluci a holky ve věku 11-15 bezpečně zvládnou.
Ve Skautském institutu jsme k pátrání připravili metodiku jak pro vedoucí, tak pro mladší, která je ve formě badatelského deníku vede správným směrem. Zásadně objevování pomáhá a usnadňuje internet, ale to je jen základní vodítko.

Jaká úskalí při pátrání na badatele čekají?

Hlavní je nevěřit hned všemu co vypátráme, ale být si vědomi, že fakta je nutné ověřovat z více zdrojů. O internetu to v lepším případě tušíme, u knih či lidského vyprávění jsme více důvěřiví. A hlavně lidská paměť je velmi ošemetná a není možné na ni spoléhat. Proto je nutné fakta ověřovat, což je zároveň výborný trénink kritického myšlení.
Dalším úskalím jsou slepé uličky, do kterých se dostane každý detektiv. Nenechat se odradit, když se mi nedaří nic najít, ale zkusit se na pátrání podívat znovu z jiného úhlu pohledu. Důležitou věcí je také dát pozor na autorská práva, tj. neopisovat bez patřičného citování, co napsali jiní, nepřebírat bez povolení fotografie a jiné dokumenty, vždy uvádět, odkud se čerpalo.

A pak ze zjištěného poskládat příběh?

Ano, pátrání je pouze první část práce, tou druhou je dát získaným informacím nějaký tvar, na webu, kde se příběh publikuje. Je třeba vypíchnout to podstatné, sepsat ho čtivým způsobem a zároveň doplnit zdroje, odkud údaje pochází. Doplnit fotografiemi, nahrávkami, videem… Označit podstatná místa týkající se Hrdiny v mapě.

Tím, ale práce končit nemusí?

Pro web ano. Za každý zpracovaný osud Hrdiny pak náleží badatelům speciální odznak a ti, kteří nejlépe zpracují obsahově příběh a nejlepší pátrači pak získají speciální cenu navíc. Budeme ale rádi pokud se nějak pátrání odrazí i v místě odkud Hrdina pocházel. Ať formou nějakého plakátu do klubovny, který ostatním připomene jeho osudy, nebo třeba doplněním lilie na pamětní desku. Další nápady jsou na www.hrdinovevalky.cz, pod záložkou Nápady a inspirace.

Roman Šantora - Bobo

Roman Šantora - Bobo