Povolání snů se hledalo i v lednu. Tentokrát v ekonomické oblasti

admin February 10, 2017

Program Hledáme Dream Job po příchodu nového roku přinesl nové příležitosti, při kterých mohli mladí lidé nahlédnout do zákulisí svého případného budoucího povolání. Během dvou lednových večerů se postupně představili Jaroslav Saller a Lukáš Kovanda. A shodou okolností se oba dva hosté podělili o dojmy ze svých profesí řadících se do ekonomické oblasti.

Jaroslav Saller se zaměřil na prostředí korporátní společnosti. Popsal, co všechno obnáší práce na předinvestičních prověrkách v oddělení finančního poradenství ve firmě Deloitte ČR a také jakou podobu měla jeho vlastní kariérní cesta. Ta totiž z chemického oboru na VŠCHT trochu paradoxně vedla právě do Deloitte ČR, jedné z nejznámějších firem tohoto druhu u nás, zabývající se audity, daněmi a poradenskými službami. A ačkoliv mnoho mladých lidí má v dnešní době tendenci se korporátnímu prostředí spíše vyhýbat a lákají je spíše vody podnikatelské a freelancerské, Jaroslav byl živým důkazem toho, že spokojenost a příjemné pracovní podmínky může člověk rozhodně najít i v tak velké společnosti jako je například firma Deloitte.

Očekával jsem, že setkání bude probíhat formou frontálního přednášení. Večer byl ale dost interaktivní, každý měl příležitost se ptát. Více se to podobalo dialogu než jednostrannému povídání, a to mě mile překvapilo,“ okomentoval událost návštěvník Jakub.

Pozvání na druhé lednové setkání přijal Lukáš Kovanda, jeden z nejcitovanějších českých ekonomů a také autor několika publikací, mezi které patří například „Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé“. Řeč se během večera stočila například k uplynulé finanční krizi, ke kvalitě výuky na českých vysokých školách nebo k tomu, jak probíhaly jeho rozhovory s americkými laureáty na Nobelovu cenu pro magazín Týden.

Program Hledáme Dream Job je společným projektem Skautského institutu v Praze a společnosti Scio. Dává si za cíl ulehčit mladé generaci orientaci na pracovním trhu a poskytnout jí náhled do praxe jednotlivých zaměstnání. Jedenadvacáté století totiž sice nabízí široké spektrum možností a kariérních cest, ale již pokulhává v poskytování kvalitního poradenství a případné pomoci. Je obtížné najít ten správný směr.

Přestože je program Hledáme Dream Job primárně zacílen na středoškoláky v posledních ročnících, jednotlivé události mají rozhodně co nabídnout i vysokoškolákům a dalším zájemcům. Důkazem toho je komentář Markéty, jež se jednoho z uplynulých večerů programu Hledáme Dream Job také zúčastnila: „Nenacházím se již v situaci, kdy bych si měla vybírat budoucí vysokou školu nebo své povolání snů. Na vysoké již jsem, studuji mezinárodní vztahy. I přesto ale mám chuť se dozvídat o dalších věcech, abych si ve finále mohla s čistým svědomím říci, že moje volba byla správná.

Markéta Popelářová