Média v měnícím se světě: V Česku neexistuje tlak na to, aby lidé četli

Barbora Schneiderová April 30, 2017

Situace v médiích se mění, spousta titulů zanikla, vznikají nová, redakce se zmenšují a čtenáři se v množství článků přestávají orientovat. Názory na současnost i budoucnost žurnalistiky mohli diváci od zkušeného novináře z týdeníku Respekt Erika Taberyho slyšet 27. dubna ve Skautském institutu.

Situace současných médií ani novinářů není dnes nikterak růžová. Tak to nevidí ani Erik Tabery, který byl dalším hostem linky Média v měnícím se světě, která se koná pravidelně ve Skautském institutu na Staromáku. „Média se dnes často mění v pouhé zachytávače citací a výroků, u některých ani nevím, proč stále existují,“ uvažoval na úvod večera Tabery.

V debatě o současném stavu médií se dnes odborník ani laik nevyhne hrozbě alternativních webů, které čtenářské trendy silně ovlivňují. „Trend alternativních médií, která nemají nic společného s realitou, stále roste. Do toho se vmíchává ještě problematická role Facebooku a dalších sociálních sítí,“ pokračuje novinář z týdeníku Respekt, ve kterém působí již dvacet let (více v rozhovoru zde).

Jsem spíše skeptik

O budoucnosti médií, což byl podtitul večera, se hovoří těžko i novináři, který má za sebou dvacetiletou praxi. Alternativní média podle něj nutí čtenáře odtrhávat se více od reálného společenského dění a svou pozornost upínat například na Facebook. „Tady je totiž jiná situace než v západních zemích. U nás neexistuje tlak ze strany elit, aby lidé četli a vnímali seriózní média,“ popisuje Tabery a dodává, že v ohledu na zlepšení této situace je spíše skeptický.

Zájem společnosti, tedy čtenářů, o události kolem ve světě, je ale pro jakýkoliv vývoj seriózních médií podle Taberyho klíčový. „Musíme být citliví, abychom vnímali a odhalili jazyk, kterým kolem nás lidé mluví.“

Nakonec ale největší tlak na vývoji situace médií spočívá vždy na novinářích. Ti dnes nejsou v nejlepší pozici – důvěra v ně a jejich práci ze strany společnosti podle statistik klesá. A jak zmínil Erik Tabery v rámci diskuse – „málokterá profese je tak rozdílná, jako novinařina.“ Podle něj totiž často nejsou žurnalisté schopní sebekritiky – nebo přijmout kritiku od jiných. Další věcí, která by dle něho mohla pomoci, je více účasti novinářů na diskusích o vývoji či situaci médií.

Často se totiž někteří z nich schovávají za monitor a zároveň s tím si lidé představují nekonečně mocného člověka, který dokáže zastávat třeba i povinnosti policie. Společné diskuse nad ožehavými tématy by pak tedy pomáhala jak orientaci čtenářů, tak i samotným novinářům, kteří by věděli, pro koho své texty vlastně tvoří.

Barbora Schneiderová

(*1996) je studentka novinařiny a Divadelní vědy na FF UK. Přesto ji ale zajímá všechno a všude. Otázka je, co dělat dřív - a tak se snaží cestovat, poznávat lidi a ochutnávat svět kolem sebe. Také se snaží a bude dále, aby lidé všeho věku neztráceli chuť číst - třeba právě blog Skautského institutu!