FB

Pithart

Prvním řečníkem bude Petr Pithart současný docent Katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity karlovy. Po sametové revoluci byl krátce i poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské Fórum. V letech 1996 – 1998 a 2000 – 2004 byl předsedou senátu a od roku 2004 byl jeho místopředsedou. Jeho přednáška bude spadat do sféry polito-filosofické.

 

š2

Filip Rožánek je šéfredaktor odborného týdeníku Marketing & Media ve vydavatelství Economia. Předtím připravil různé projekty v oblasti nových médií, zejména v Českém rozhlase. Dlouhodobě se věnuje analýze médií a komunikace.

nemec

Ve svém příspěvku se Václav Němec zamyslí nad tím, kde má lidská svoboda své meze a zda tyto meze svobodu omezují, nebo ji naopak teprve umožňují a zakládají. Zároveň se pokusí ukázat, v jakém smyslu tzv. bezmezná svoboda může být ve skutečnosti cestou k nesvobodě. Zvláště se pak bude věnovat politické svobodě a jejím podmínkám. Položí si otázku, zda nás některé současné ideologie, jež se zaštiťují svobodou, ve skutečnosti nesvádějí na scestí nesvobody a otroctví.

 

kosarova

Jednou z našich řečnic je Andrea Kosařová, instruktorka Prázdninové školy Lipnice, spoluzakladatelka sdílené kanceláře a kavárny Pracovna, sociálního podniku filantrop.cz a vedoucí projektu pro rozvoj komunit Praha 14 kulturní. Ve volném čase vede kurzy Prázdninovky nebo snaží se upozorňovat na nedostatky ve veřejném prostoru projektem Pracovna v parku.

 

hruda

Tomáš Hruda je ekonom a manažer. Mimo jiné pracoval jako vedoucí Czechinvestu, Středoevropského technologického institutu CEITEC i jako náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školství. Je zakladatelem EDUCATION REPUBLIC, jehož cílem je podporovat smysluplné vzdělávání.

 

apolena

Apolena Rychlíková se velmi angažuje ve veřejném prostoru a zajímá se sociální problematiky a problematiky menšin. Je redaktroka webového deníku A2larm a sloupkařka Salonu Práva. Vystudovala FAMU a v tomto oboru se věnuje tvorbě sociálně-aktivistických dokumentů s politickými přesahy.

 

taberz

Erik Tabery je dlouholetý český novinář, skaut a v současné době je šéfredaktorem časopisu Respekt, píše hlavně komentáře o dění v české politice.
vich

Marek Vich je lektorem mindfulness. Prozradí Vám, jak pozornost funguje a poradí, několik zaručených metod pro lepší zvládání stresu a budování kvalitních mezilidských vztahů.

trlifajova

Lucie Trlifajová (Centrum pro společenské otázky-SPOT/FSV UK) je antropoložka a analytička veřejných politik. Dlouhodobě se věnuje sociální politikám a postavení marginalizovaných skupin na trhu práce. V posledních letech zaměřuje na český kontext, chudbu, dávky a sociální vyloučení v periferních regionech Česka.

 

sipek

Miloš Říha, ve skautských kruzích a nejspíš i mimo ně známý jako Šípek, je zakladatelem Skautské vize a ředitel Skautského Institutu na Staromáku. Mimo jiné je vášnivým hráčem šachu a každou neděli byste ho určitě potkali u Pražského Jezulátka.

rostecky

Jiří Rostecký zpovídá úspěšné podnikatele a další osobnosti na one-man-show projektu MladýPodnikatel.cz. Po střední začal podnikat, jednu firmu už prodal a dnes se věnuje inspirování druhých. O své zkušenosti se dělí na svému blogu na Facebooku.

 

š

Ondřej Kundra je český novinář, který spolupracuje s časopisem Respekt a vede v něm domácí rubriku. Věnuje se zvláště politickým analýzám, ve kterých se zaměřuje na korupci a veřejné zakázky.