Skautský institut v Olomouci

Historicky první Fórum Skautského institutu v regionech se zabývá postavením člověka v občanské společnosti.

FB

Náš olomoucký tým si klade za cíl pořádat akce, besedy, večery od skautů pro veřejnost se sociálním, lidskoprávním, humanitárním, rozvojovým nebo jiným přesahem.

Naše činnost začala panelem pěti besed o občanské společnosti a roli, kterou v ní hraje Občan? Nebo Člověk? Nebo třeba Ty..? Abychom náhodou nebyli příliš jednostranně zaměření, díváme se pod drobnohledem na biologické, psychologické, sociální a spirituální stránky člověka.

 


Co nás čeká v blízké době?

Kam směřuje Turecko? → 23. 10. v 19:00 v Café Amadeus

Gokhan Bacik býval v Turecku univerzitním děkanem, dnes žije i se svou rodinou v Olomouci. Na Univerzitě Palackého, coby politolog, vyučuje předměty zabývající se krizí v Sýrii, zahraniční politikou Turecka i dalších blízkovýchodních zemí.

Po nevydařeném puči armádních špiček proti prezidentu Erdoganovi v červenci 2016 následovala řada opatření, včetně uzavření 1043 soukromých škol a 15 univerzit. O práci tak přišlo 20 000 vyučujících, kteří měli zakázáno ze země vycestovat. Přesto někteří požádali o pomoc evropské univerzity.

Kam směřuje dnešní Turecko? Jak vidí současnou situaci na Blízkém východě turecký politolog? A jak se rodině Gokhana Bacika žije v Olomouci? Přijď se inspirovat jiným pohledem na naši společnost.

Kam a kdy dorazit? 

Večerem s Gokhanem Bacikem nás provede Barbora Hrabalová. Beseda bude probíhat v angličtině – simultánní překlad zajištěn. Tak přijď v pondělí 23. října v 19:00 do Café Amadeus!

 


Co už máme tento školní rok za sebou?

Piknikni SI → 4. 10. v 17:00 ve Výpadu

Zahájili jsme novou sezónu Skautského institutu v Olomouci! Společně jsme si podzimně popikniknikovali, zazpívali a probrali, co nás letos vlastně čeká. Moc děkujeme, že jste přišli, bylo s to s vámi príma!

Akce Piknikni SI v Olomouci

Foto: Jakub Čermák

 

Apolitičnost skautů → 12. 10. v 18:30 v Café Amadeus

Junák – český skaut je apolitický, ale co sám český skaut? Jak se na to dívají naše stanovy a jak je možné, že skauti někam kandidují? Co to vlastně ta apolitičnost znamená a jaká je v této otázce naše historická zkušenost?  Nejen tyto otázky jsme společně řešili v Café Amadeus.

 


→ Pro nejaktuálnější informace sledujte naše facebookové stránky, nebo nám napište na olomouc@skautskyinstitut.cz. ←♥ Akce SI v Olomouci připravují Jan Buka & Veronika Velčovská & Kateřina Steinerová & Klára Ferencová & Kulich & Ema Koupilová & Hana Cukrová. ♥