Příhody pražské přírody

Programová linka na Staromáku, kterou připravuje Ekologický odbor Junáka

FB
V pořadí druhá programová linka, uspořádaná ve spolupráci s Ekologickým odborem Junáka.
Tou první byl v minulém školním roce program Myslet (na) přírodu. Informace o uskutečněných programech najdete zde.

Pražská příroda si zaslouží naší pozornost. Jak se vyvíjela, v čem je vzácná, jak jí chránit? A jak zlepšit životní prostředí v Praze? O tom všem bude cyklus Příhody pražské přírody. Ke konci školního roku vyrazíme na několik exkurzí přímo do terénu.

Zároveň budeme hledat cesty, jak jednotlivá témata zapojit do oddílového programu. Těšit se můžete na praktické metodiky.

Chcete dostávat pozvánky na akce vždy s týdenním předstihem do mailu? Nechte nám váš kontakt zde.

Příští akce:

Proč hoří stráně Prokopáku?
Anna Šlechtová – 30. 3. 2017 | Facebook

Jaké poklady skrývá Prokopák? Jaká je místní historie? Proč se tu pasou ovce a vypalují stráně? Přijďte si odpočinout od ruchu velkoměsta na vycházku do Prokopského údolí, která bude trochu místopisná, přírodovědná i ochranářská. Odjezd vlakem v 17:30 ze Smíchovského nádraží do Holyně.

Minulé akce:

Co vyprávějí pražské skály, kopce a údolí?
Radek Mikuláš – 7. 9. 2016 | Facebook

Jak vznikala během nesmírně dlouhého geologického času dnešní krajina v Praze a pod Prahou? Jaké stopy geologické minulosti můžeme pozorovat na výpravách s dětmi a jaké příběhy nám vyprávějí? Naším průvodcem byl geolog a popularizátor Radek Mikuláš.

Dešťová voda ve městě
Eva a Petr Klápšťovi – 3. 11. 2016 | Facebook | Youtube

Nezbytná pro život, hasící žízeň, krystalizující v krásné vločky, taková je voda a nijak vás to nepřekvapí. Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jak voda ovlivňuje život a prostředí ve městě? Jaký vliv má na městské klima? Jak ovlivňuje života schopnost dřevin ve městě? Jaké různé osudy mohou potkat dešťovou kapku spadlou do Prahy, srovnání s jinými městy?

Udržitelný rozvoj při plánování měst
Petr Klápště – 8. 12. 2016 | Facebook | Youtube

Město je víc než jen soubor domů. Je živým systémem. Domovským prostředím pro řadu rostlin a živočichů včetně toho jednoho, co si říká Homo sapiens sapiens. Má svoje mikroklima, zpětné vazby, potřebu energie, pohyb. Ekologické zákonitosti fungují i ve městě. Když je dokážeme chytře využít ekologických znalostí a plánovat chytře, nemusí nás to stát tolik energie. A když se do plánování a navrhování naučíme zapojovat co nejvíce těch, kdo ve městě / obci žijí, můžeme lépe optimalizovat – přesně se zaměřit na skutečné potřeby a neplýtvat úsilím (a energií) na málo přínosné úpravy a projekty.

Přírodní a komunitní městské zahrady
Eva Klápšťová – 19. 1. 2017 | Facebook | Youtube

Není zahrada jako zahrada: Zahrady ve městě mohou mít nejen užitný význam, ale také mohou spojovat komunitu a přinášet biodiverzitu a útočiště řadě živočichů. Záleží jen na tom, zda je takové uděláme.

Města – ostrovy biodiverzity
Lukáš Čížek – 16. 2. 2017 | Facebook

Města jako útočiště ohrožených druhů? Je to vůbec možné? O tom jaké zajímavé druhy můžeme pozorovat ve městě se s námi podělí přední český entomolog Lukáš Čížek. Chybět nebudou ani náměty na jejich praktickou ochranu.

Dále připravujeme:

Proměny na Čihadle (duben – květen 2017)

Exkurze na Čihadla, kde byla provedena nejrozsáhlejší přírodě blízká revitalizace vodních toků v Praze, na exkurzi se budeme věnovat významu revitalizací pro lokální biodiverzitu, pro zadržování dešťové vody souvislosti s povodněmi. Zpracování tématu povodně na městských tocích a opět metodických materiálů pro vedoucí dětských oddílů k tomuto tématu.

Život v nové pražské divočině (květen 2017)

Opuštěná nádraží, staré sady, chátrající industriální objekty naučí skautské vedoucí fascinaci silou života. Co je nová pražská divočina, jaký má význam, jaké jsou její poklady? To vše opět prakticky s náměty pro oddílovou činnost. Příroda, kde byste ji nečekali, zkusit.

Péče o zarůstající pozemky (květen – červen 2017)

Proč hoří svahy v chráněných území, jaký význam má plenění křovin či pastva v chráněných územích? Ukázky praktického managementu s vysvětlením jeho významu. Nekonvenční práce v ochraně přírody (vypalování, tanky, …sešlapávání, koně, střílení).


Projekt Příhody pražské přírody byl podpořen grantem hlavního města Praha.

logo_praha-01


autor titulní fotografie: Gr3mi; soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci