Příhody pražské přírody

Programová linka na Staromáku, kterou připravuje Ekologický odbor Junáka

FB
V pořadí druhá programová linka, uspořádaná ve spolupráci s Ekologickým odborem Junáka.
Tou první byl v minulém školním roce program Myslet (na) přírodu. Informace o uskutečněných programech najdete zde.

Pražská příroda si zaslouží naší pozornost. Jak se vyvíjela, v čem je vzácná, jak jí chránit? A jak zlepšit životní prostředí v Praze? O tom všem bude cyklus Příhody pražské přírody. Ke konci školního roku vyrazíme na několik exkurzí přímo do terénu.

Zároveň budeme hledat cesty, jak jednotlivá témata zapojit do oddílového programu. Těšit se můžete na praktické metodiky.

Chcete dostávat pozvánky na akce vždy s týdenním předstihem do mailu? Nechte nám váš kontakt zde.

Příští akce:

Za přírodou do Šárky II.
Anna Šlechtová – 15. 6. 2017 | Facebook

Tentokráte se vypravíme do nejstarší pražské rezervace Divoké Šárky.
Budeme pozorovat, budeme žasnout, budeme vnímat a budeme se radovat z výhledů, lesního vzduchu i zajímavých zakoutí. Dotkneme se tématu ochrany přírody i toho jak na vycházku do přírody.
Sejdeme se v 17.00 na louce u konečné tramvají Divoká Šárka.

Proměny na Čihadle
Jan Dušek – 22. 6. 2017| Facebook

Čihadla jsou místem, kde byla provedena nejrozsáhlejší přírodě blízká revitalizace vodních toků v Praze, na exkurzi se budeme věnovat významu revitalizací pro lokální biodiverzitu, pro zadržování dešťové vody souvislosti s povodněmi. Zpracování tématu povodně na městských tocích a opět metodických materiálů pro vedoucí dětských oddílů k tomuto tématu.
Sraz v 17 h na plácku u stanice metra Rajská zahrada.

Minulé akce:

Co vyprávějí pražské skály, kopce a údolí?
Radek Mikuláš – 7. 9. 2016 | Facebook

Jak vznikala během nesmírně dlouhého geologického času dnešní krajina v Praze a pod Prahou? Jaké stopy geologické minulosti můžeme pozorovat na výpravách s dětmi a jaké příběhy nám vyprávějí? Naším průvodcem byl geolog a popularizátor Radek Mikuláš.

Dešťová voda ve městě
Eva a Petr Klápšťovi – 3. 11. 2016 | Facebook | Youtube

Nezbytná pro život, hasící žízeň, krystalizující v krásné vločky, taková je voda a nijak vás to nepřekvapí. Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jak voda ovlivňuje život a prostředí ve městě? Jaký vliv má na městské klima? Jak ovlivňuje života schopnost dřevin ve městě? Jaké různé osudy mohou potkat dešťovou kapku spadlou do Prahy, srovnání s jinými městy?

Udržitelný rozvoj při plánování měst
Petr Klápště – 8. 12. 2016 | Facebook | Youtube

Město je víc než jen soubor domů. Je živým systémem. Domovským prostředím pro řadu rostlin a živočichů včetně toho jednoho, co si říká Homo sapiens sapiens. Má svoje mikroklima, zpětné vazby, potřebu energie, pohyb. Ekologické zákonitosti fungují i ve městě. Když je dokážeme chytře využít ekologických znalostí a plánovat chytře, nemusí nás to stát tolik energie. A když se do plánování a navrhování naučíme zapojovat co nejvíce těch, kdo ve městě / obci žijí, můžeme lépe optimalizovat – přesně se zaměřit na skutečné potřeby a neplýtvat úsilím (a energií) na málo přínosné úpravy a projekty.

Přírodní a komunitní městské zahrady
Eva Klápšťová – 19. 1. 2017 | Facebook | Youtube

Není zahrada jako zahrada: Zahrady ve městě mohou mít nejen užitný význam, ale také mohou spojovat komunitu a přinášet biodiverzitu a útočiště řadě živočichů. Záleží jen na tom, zda je takové uděláme.

Města – ostrovy biodiverzity
Lukáš Čížek – 16. 2. 2017 | Facebook

Města jako útočiště ohrožených druhů? Je to vůbec možné? O tom jaké zajímavé druhy můžeme pozorovat ve městě se s námi podělil přední český entomolog Lukáš Čížek. Nechyběly ani náměty na jejich praktickou ochranu.

Proč hoří stráně Prokopáku?
Anna Šlechtová – 30. 3. 2017 | Facebook

Jaké poklady skrývá Prokopák? Jaká je místní historie? Proč se tu pasou ovce a vypalují stráně? Vycházku do Prokopského údolí byla trochu místopisná, přírodovědná i ochranářská.

Za přírodou do Šárky
Anna Šlechtová – 24. 5. 2017 | Facebook

Vypravili jsme se do nejstarší pražské rezervace Divoké Šárky.

Život v nové pražské divočině
Jiří Sádlo – 1. 6. 2017 | Facebook

„Městská příroda – tma pod svícnem. Nechápeme ji proto, že je nám tak blízko?“ cit. Jiří Sádlo.
Co je nová pražská divočina, jaký má význam, jaké jsou její poklady? Opuštěná nádraží, staré sady, chátrající industriální objekty tam všude se můžeme nechat fascinovat silou života.
Příroda tam, kde byste se za ní nevypravili, toť jistá inspirace pro vlastní oddílovou výpravu.


Projekt Příhody pražské přírody byl podpořen grantem hlavního města Praha.

logo_praha-01


autor titulní fotografie: Gr3mi; soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci