Skautský institut

tepá a žije díky mnoha dobrým lidem. Dohromady děláme všechno proto, abychom zanechali svět lepším. A ještě se u toho bavíme.

FB

Důležité údaje

Plný název:
Junák – český skaut,
Skautský institut, z. s.

Fakturační údaje:
Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00
IČO: 70802327
účet u FIO banky: 2500395159 / 2010

Centrum dění:
Dům u Zlatého rohu, Staroměstské náměstí 4/1
info@skautskyinstitut.cz
vedoucí kanceláře: Aneta Adámková, 732947509

Depozit archivu, knihovna a muzeum:
Čimická 780/61
archiv@skautskyinstitut.cz

 

Lidé Skautského institutu

 


Miloš Říha – Šípek

ředitel

Vojtěch Prokeš

zástupce ředitele, fundraising

Aneta Adámková

vedoucí kanceláře, produkční, matka pluku

Maří Manková

koordinátorka projektu Zkušenost totality

Eva Staňková

ekonomka

Jakub Ambrozek – Mravenec

komunikace

Mirka Janoušková

koordinátorka stáží SIAneta Adámková

vedoucí kanceláře, produkční, matka pluku

Petra Seidlová – Uzlík

provoz čítárny

Ondřej Hrubeš – Kmotr

dramaturg Studia SI

Boris Vanka

koordinátor programu Média v měnícím se světě

Eva Staňková

koordinátorka programu Hledáme Dream Job

Anna Šlechtová – Pírko

koordinátorka programu Příhody pražské přírody

Alena Štvánová – Ája

čítárnice

Jan Adámek

čítárník

Klára Škvorová – Kl

čítárniceRoman Šantora – Bobo

vedoucí archivů archiv@skautskyinstitut.cz

Tomáš Jelínek – Sten

odborný metodik

Michaela Čakrtová – Střízlík

správkyně e-knihovny

Ondřej Bastl – Medvěd

vedoucí muzea muzeum@skautskyinstitut.cz

Michael Kučera – Bobr

vedoucí jihočeské expozitury

Václav Dostál – Václavka

vedoucí pražské expozitury

David Koura – Dodýš

vedoucí plzeňské expozitury

Tomáš Novotný – Čáryfuk

vedoucí ústecké expozitury

Karel Berka

vedoucí olomoucké expozitury

Stanislav Kučinski – Stáňa

vedoucí moravskoslezské expozitury

Michal Šrubař – Grizzly

Miroslav Hopfinger – Jistič

Jitka Radkovičová – Tiki

vedoucí projektu Židovský skautingPavel Fornůsek – Stopař

vedoucí projektu

Eva Měřínská – Evička

Jiří Zajíc – Edy

Aleš Vitinger

Svatava Šimková – Sluníčko

Jan Martin Kozel – Stopař

Tereza StreckerováVojta Havrda

koordinátor

Jan Martin Kozel – Stopař

Matěj Šmíd

Marek Baxa – PlavčíkPetra Frühbauerová

Anna Hubáčková

Katka Juráková

Milan Mareš – Rak

Markéta Musilová – Blecha

Ondřej Prikner – Twist

Kateřina Šmajzrova

Dan VykoukalMartin Kolovský – Marťan

Daniel Bečvář – Adan

Barbora Musilová

Šárka Porvichová – Šťovík

Jakub Adámek

Michal Löfler – PapírBořek Slunéčko

Eva Měřínská – Evička

Tomáš Slavík – Fred

Marek Baxa – Plavčík

Petr Pavlok – Vrána


O institutu

Skautský institut zřizuje Junák – český skaut (www.skaut.cz). Pečujeme o paměť skautingu, popularizujeme ji a zpřístupňujeme k bádání. Ptáme se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváříme prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů. Skautský institut může existovat pouze díky usilovné práci desítek dobrovolníků. Zapojte se do naší činnosti. Napište nám, který projekt vás zaujal, nebo nám pošlete vlastní nápad, který byste chtěli spolu s námi rozvíjet. Oceníme i jakýkoli finanční dar, který nám pomůže zpracovat další příběhy pamětníků, zpřístupňovat unikátní archivní materiály, stříhat videa, připravovat výstavy, vzdělávat účastníky nejrůznějších kurzů, vydávat knížky nebo pravidelný sborník. To vše a spoustu dalšího máme v plánu. Prosíme o Vaši podporu.